Navigacija

mr Vojislav Timarac
viši asistent

Saradnik - II-5
Ekonomski fakultet
051/430-056
Uža naučna/umjetnička oblast Matematička analiza i primjene
Datum izbora u zvanje 2. jun 2014.

Predmeti

Ekonomski fakultet

O2018IMEK Matematika za ekonomiste
1MAT Matematika
O14MEK Matematika za ekonomiste

Rudarski fakultet

R1MAT1 Matematika 1
R1MAT2 Matematika 2

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Izračunavanje idealnih dijelova u postupku prenosa prava vlasništva na nepokretnostima-softversko rješenje

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup INFOTEH
  Godina 2011
  Autori Vojislav Timarac, Nenad Baroš, Predrag Baroš i Boris Todorović
  Strana od 672
  Strana do 676