Navigacija

prof. dr Perica Macura
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Marketing
Datum izbora u zvanje 25. novembar 2010.

Predmeti

Ekonomski fakultet

O17MAR Marketing
1MMARK Međunarodni marketing
O14MAR Marketing
2O14PPMA Preduzetnički marketing
1UPMARK Upravljanje marketingom
1IT Istraživanje tržišta
2I14PMMA Međunarodni marketing
2GM Globalni marketing
1MARK Marketing
2O14MMMA Međunarodni marketing

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1NKOM Komunikologija
1SSMPRuS PR u sportu
1SSMMS Marketing u sportu
1SSMPKS Poslovno komuniciranje u sportu

Šumarski fakultet

MŠ10MRKŠ Marketing u šumarstvu
MŠ10MARK Ekološki marketing
MŠ13MARK Marketing u šumarstvu
OŠ07MARK Osnovi marketinga u šumarstvu
OŠ13MARK Osnovi marketinga u šumarstvu

Tehnološki fakultet

B32424 Marketing i preduzetništvo