Navigacija

Branka Zolak Poljašević
docent

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Menadžment
Datum izbora u zvanje 23. februar 2017.

Predmeti

Ekonomski fakultet

O14MLJR Menadžment ljudskih resursa
1MENK Menadžment kvaliteta
1MLJR Menadžment ljudskih resursa

Mašinski fakultet

07O3MLJR Menadžment ljudskim resursima

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1SSMMLJRS Menadžment ljudskih resursa u sportu

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ownership structure of the organisation as a determinant of human resource management in the context of transition countries

  DOI DOI: 10.7251/ACE1726077P
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2017
  Autori Branka Zolak Poljašević, Gordana Ilić i Darko Milunović
  Volumen 15
  Broj 26
  Strana od 77
  Strana do 104

  Empirijsko sagledavanje odnosa između procesa zapošljavanja i poslovnih performansi

  DOI 10.7251/ACE1625009P
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2016
  Autori Branka Zolak Poljašević i Gordana Ilić
  Volumen 14
  Broj 25
  Strana od 9
  Strana do 31
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/

  Human Resource Management in Small and Medium-Sized Enterprises: Conceptual Framework

  Časopis Facta Universitatis, Series: Economics and Organization
  Godina 2013
  Autori Branka Zolak-Poljašević i Saša Petković
  Volumen 10
  Broj 3
  Strana od 301
  Strana do 305
  Veb adresa http://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201303/eao201303-07.html

  Local Economic Development in Bosnia and Herzegovina: Role of Local Development Agencies

  Časopis Journal of Balkan and Near Eastern Studies
  Godina 2013
  Autori Jovo Ateljevic, T O’Rourke i Branka Zolak Poljašević
  Volumen 15
  Broj 3
  Strana od 280
  Strana do 305

  Unapređenje kvaliteta radne snage u funkciji smanjenja strukturne nezaposlenosti u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/ACE1319043I
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2013
  Autori Gordana Ilić i Branka Zolak-Poljašević
  Volumen 11
  Broj 19
  Strana od 43
  Strana do 65
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/e-ActaEconomica-broj19/

  Analiza odnosa između kompenzacionih praksi i poslovnih rezultata

  DOI 10.7215/ACE1217031I
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2012
  Autori Gordana Ilić, Branka Zolak-Poljašević i Saša Vučenović
  Volumen 10
  Broj 17
  Strana od 31
  Strana do 50
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/acta_economica_17/

  Modeli upravljanja ljudskim resursima u bankarskom sektoru Republike Srpske i njihov uticaj na uspješnost poslovanja

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2011
  Autori Gordana Ilić i Branka Zolak-Poljašević
  Volumen 9
  Broj 15
  Strana od 21
  Strana do 49
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/acta_economica_15/

  Profesionalizacija javne uprave: Implikacije na ključne aktivnosti menadžmenta ljudskih resursa

  Časopis MODERNA UPRAVA
  Godina 2011
  Autori Branka Zolak-Poljašević
  Broj 5-6
  Strana od 145
  Strana do 161

  Inovativna kultura kao faktor razvoja preduzeća

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2006
  Autori Branka Zolak-Poljašević
  Volumen 4
  Broj 5
  Strana od 227
  Strana do 245
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/acta_economica_5/

Radovi sa skupova

  Corporate Social Responsibility and National Competitiveness: Role of Government

  Naučni skup Market Failures and the Roles of Institutions'
  Publikacija Economic Development and Institutional Organization - Volume I
  Godina 2012
  Autori Branka Zolak-Poljašević
  Strana od 155
  Strana do 170
  Veb adresa http://eaces-workshop2011.ekof.bg.ac.rs/index.htm

  State of Implementation of Corporative Governance Principles in Companies in the Republic of Srpska

  Naučni skup Engineering Management and Competitiveness (EMC2011)
  Publikacija Engineering Management and Competitiveness (EMC2011) - Proceedings
  Godina 2011
  Autori Igor Todorović, Branka Zolak-Poljašević i Siniša Rakita
  Strana od 287
  Strana do 293
  Veb adresa http://www.tfzr.uns.ac.rs/emc/emc2011/contents.html

  Analiza stanja održivog razvoja u preduzećima u Republici Srpskoj s aspekta primjene međunarodne regulative

  Naučni skup Majska konferencija o strategijskom menadžmentu
  Publikacija Majska konferencija o strategijskom menadžmentu - zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Siniša Rakita, Igor Todorović i Branka Zolak-Poljašević
  Strana od 628
  Strana do 638
  Veb adresa http://menadzment.tf.bor.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/MCSM2011.pdf

  Primjena korporativne društvene odgovornosti posmatrano sa aspekta zaštite životne sredine

  Naučni skup Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja
  Publikacija Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja - zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Branka Zolak-Poljašević, Igor Todorović i Siniša Rakita
  Strana od 125
  Strana do 139

Ostali radovi

  ERASMUS + "Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu: Izgradnja kompetencija za menadžment baštine i kulturnog turizma"

  Godina 2017
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Kvalitet menadžmenta ljudskih resursa u funkciji uspješnosti poslovanja

  Godina 2016
  Autori Branka Zolak Poljašević
  Strana od 1
  Strana do 302

  Poreski i računovodstveni tretman naučno-istraživačke djelatnosti – podsticaj ili ograničenje

  Godina 2016
  Autori Željana Jovičić, Duško Šnjegota, Duško Daničić i Branka Zolak Poljašević
  Strana od 1
  Strana do 169

  Praksa transparentnosti i objavljivanje informacija u listiranim preduzećima iz Bosne i Hercegovine i Slovenije

  Godina 2016
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Mjerenje nivoa kvaliteta i kreiranje modela za uvođenje korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

  Godina 2016
  Autori Branka Zolak Poljašević

  TRANSCIB - Balkan Youth: Between Social and Value Change

  Godina 2016
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Poreski i računovodstveni tretman naučno-istraživačke djelatnosti

  Godina 2015
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Polna ravnopravnost u odborima preduzeća u Republici Srpskoj

  Godina 2015
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Politika razvoja preduzetništva i inovativnosti na Zapadnom Balkanu: Analiza transfera razvojne politike

  Godina 2014
  Autori Branka Zolak Poljašević

  TEMPUS „Uspostavljanje osiguranja kvaliteta u doktorskim studijama"

  Godina 2013
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Poslovna predviđanja u funkciji efikasnijeg korišćenja resursa Bosne i Hercegovine

  Godina 2012
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Korporativna društvena odgovornost u funkciji poboljšanja odnosa sa investitorima

  Godina 2011
  Autori Branka Zolak Poljašević
  Strana od 1
  Strana do 147

  The Influence of Corporate Social Responsibility Disclosure on Investors’ Relationships

  Godina 2011
  Autori Branka Zolak Poljašević, Igor Todorović i Siniša Rakita
  Strana od 341
  Strana do 350

  Metodologija izrade poslovnog plana

  Godina 2011
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Poreski i računovodstveni tretman naučno-istraživačke djelatnosti

  Godina 2010
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Kreiranje metodologije za izradu strategije održivog razvoja preduzeća

  Godina 2010
  Autori Branka Zolak Poljašević

  Finansijska podrška javnog sektora razvoju malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj

  Godina 2007
  Autori Branka Zolak Poljašević