Navigacija

prof. dr Vasilj Žarković
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet, kancelarija 407

051/430-055
Uža naučna/umjetnička oblast Međunarodna ekonomija
Datum izbora u zvanje 16. januar 2014.

Predmeti

Ekonomski fakultet

O14MMFI Međunarodne finansije
2MFIN Međunarodne finansije
2O14BGFM Globalizacija i finansijski menadžment
1FUBO:MF Međunarodno finansiranje
1ME:MF Međunarodno finansiranje
2O14MGTP Globalizacija i tranzicioni procesi
I17FMFI Međunarodne finansije
2O14RGFM Globalizacija i finansijski menadžment
2GiFM Globalizacija i finansijski menadžment

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj mjera štednje na ekonomski rast zemalja evrozone

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2014
  Autori Vasilj Žarković, Milenko Krajišnik i Dragan Gligorić
  Strana od 43
  Strana do 56

  Svjetska ekonomska kriza

  DOI 107251/SVR1306183Z
  Časopis SVAROG
  Godina 2013
  Autori Vasilj Žarković i Dragan Gligorić
  Strana od 183
  Strana do 199

  Ekonomski kriterijumi članstva u Evropskoj uniji i značaj za Srbiju

  Časopis Evropsko zakonodavstvo
  Godina 2013
  Autori Vasilj Žarković i Jelena Trivić
  Strana od 126
  Strana do 137

  Tranzicija Kine od siromašne zemlje do lidera svjetske ekonomije

  DOI 10.7251/AKT1220045Z
  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković i Dragan Gligorić
  Broj 19
  Strana od 49
  Strana do 60

  Konkurentnost Bosne i Hercegovine u globalnim okvirima

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković, Dragan Gligorić i Bobana Čegar
  Strana od 47
  Strana do 68

  Svjetska konkurentnost

  Časopis Finrar
  Godina 2005
  Autori Vasilj Žarković
  Strana od 10
  Strana do 18

  Spoljnotrgovinska robna razmjena Bosne i Hercegovine

  Časopis Finrar
  Godina 2005
  Autori Vasilj Žarković
  Strana od 15
  Strana do 20

  Gdje je ko u svjetskoj konkurentnosti?

  DOI 339.137.2(497.15)
  Časopis Poslovna politika
  Godina 2005
  Autori Vasilj Žarković
  Strana od 23
  Strana do 27

  Neracionalno trošenje rađa problem vraćanja kredita

  Časopis Banke u BiH
  Godina 2004
  Autori Vasilj Žarković
  Strana od 24
  Strana do 26

  Spoljni dug država nasljednica bivše Jugoslavije

  Časopis Finrar
  Godina 2004
  Autori Vasilj Žarković
  Strana od 21
  Strana do 23

  Rizici programa masovne vaučerske privatizacije u Republici Srpskoj

  Časopis Finrar
  Godina 2000
  Autori Vasilj Žarković
  Strana od 28
  Strana do 29

  Otkloniti rizike ulaganja

  Časopis Privatizacija
  Godina 2000
  Autori Vasilj Žarković
  Strana od 12
  Strana do 12

  Funkcije vaučerskih fondova

  Časopis Privatizacija
  Godina 2000
  Autori Vasilj Žarković
  Strana od 10
  Strana do 12

  Vaučerski fondovi – posredovanje između preduzeća i građana

  Časopis Privatizacija
  Godina 2000
  Autori Vasilj Žarković
  Strana od 7
  Strana do 8

  Šta je zarada radnog kolektiva?

  Časopis Poslovna politika
  Godina 1984
  Autori Vasilj Žarković
  Strana od 52
  Strana do 55

Radovi sa skupova

  Iskustva i rezultati različitih tranzicionih procesa

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković i Dragan Gligorić
  Strana od 67
  Strana do 78

  Exchange Rate Regimes and Real Exchange Rate in the Western Balkan Countries

  Naučni skup Economics Business Management 2012
  Publikacija Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Economics Business Management 2012”, Faculty of Economics University of Kragujevac
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković, Dragan Gligorić i Jelena Trivić

  Otvorena pitanja i problemi restrukturiranja preduzeća

  Naučni skup Zbornik radova 16. kongresa Saveza računovođa i revizora Republike Srpske na temu „Značaj računovodstva, revizije i finansija u procesu prevladavanja ekonomske krize"
  Godina 2012
  Autori Radomir Božić i Vasilj Žarković
  Strana od 151
  Strana do 177

Knjige

  Privatizacija u Centralnoj i Istočnoj Evropi

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-46-49-9
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 310

  Privatizacija

  Izdavač Grafomark
  ISBN 999938-620-8-8
  Godina 2002
  Autori Vasilj Žarković
  Tip knjige naučna knjiga