Navigacija

Dragan Gligorić
docent

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-043
Uža naučna/umjetnička oblast Međunarodna ekonomija
Datum izbora u zvanje 27. oktobar 2016.

Predmeti

Ekonomski fakultet

O14MEO Međunarodni ekonomski odnosi
1MEO Međunarodni ekonomski odnosi
1FUBO:MF Međunarodno finansiranje
1ME:MF Međunarodno finansiranje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj mjera štednje na ekonomski rast zemalja evrozone

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2014
  Autori Vasilj Žarković, Milenko Krajišnik i Dragan Gligorić
  Strana od 43
  Strana do 56

  Svjetska ekonomska kriza

  DOI 107251/SVR1306183Z
  Časopis SVAROG
  Godina 2013
  Autori Vasilj Žarković i Dragan Gligorić
  Strana od 183
  Strana do 199

  Tranzicija Kine od siromašne zemlje do lidera svjetske ekonomije

  DOI 10.7251/AKT1220045Z
  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković i Dragan Gligorić
  Broj 19
  Strana od 49
  Strana do 60

  Konkurentnost Bosne i Hercegovine u globalnim okvirima

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković, Dragan Gligorić i Bobana Čegar
  Strana od 47
  Strana do 68

  Pojavni oblici i efekti konkurentskih devalvacija u uslovima krize

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2011
  Autori Dragan Gligorić i Jelena Trivić
  Strana od 233
  Strana do 263

  Državni protekcionizam kao barijera izlaska zemalja iz globalne krize

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2010
  Autori Jelena Trivić i Dragan Gligorić
  Strana od 343
  Strana do 361

Radovi sa skupova

  Iskustva i rezultati različitih tranzicionih procesa

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković i Dragan Gligorić
  Strana od 67
  Strana do 78

  Uticaj turizma na ekonomski rast zemalja u razvoju u uslovima krize

  Naučni skup Razvoj kompetentnih ljudskih resursa za potrebe turizma u zemljama regiona JIE
  Godina 2012
  Autori Dragan Gligorić, Darko Milunović i Nenad Baroš
  Strana od 154
  Strana do 167

  Exchange Rate Regimes and Real Exchange Rate in the Western Balkan Countries

  Naučni skup Economics Business Management 2012
  Publikacija Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Economics Business Management 2012”, Faculty of Economics University of Kragujevac
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković, Dragan Gligorić i Jelena Trivić

  Monetarni odbor u Bosni i Hercegovini – dugoročni izbor ili prelazno rješenje

  Naučni skup Razvoj poslovanja 2011
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučno-stručne konferencije Razvoj poslovanja 2011, Ekonomski fakultet u Zenici
  Godina 2011
  Autori Dragan Gligorić i Jelena Trivić

  Bosnia and Herzegovina's Trade Relation with European Union

  Naučni skup Bulgarian Membership in the EU: four years after
  Publikacija Proceedings of the 4th International Scientific Conference, Bulgarian Membership in the EU: four years after”, University of National and World Economy. Sofia, Bulgaria
  Godina 2011
  Autori Jelena Trivić i Dragan Gligorić