Navigacija

doc. dr Dragan Gligorić
docent

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet, kancelarija 027

051/430-043
Uža naučna/umjetnička oblast Međunarodna ekonomija
Datum izbora u zvanje 27. oktobar 2016.

Predmeti

Ekonomski fakultet

1FUBO:MF Međunarodno finansiranje
1MEO Međunarodni ekonomski odnosi
1ME:MF Međunarodno finansiranje
O17MMTR Međunarodna trgovina
O14MEO Međunarodni ekonomski odnosi
O14MMFI Međunarodne finansije
I17FMFI Međunarodne finansije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj mjera štednje na ekonomski rast zemalja evrozone

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2014
  Autori Vasilj Žarković, Milenko Krajišnik i Dragan Gligorić
  Strana od 43
  Strana do 56

  Svjetska ekonomska kriza

  DOI 107251/SVR1306183Z
  Časopis SVAROG
  Godina 2013
  Autori Vasilj Žarković i Dragan Gligorić
  Strana od 183
  Strana do 199

  Tranzicija Kine od siromašne zemlje do lidera svjetske ekonomije

  DOI 10.7251/AKT1220045Z
  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković i Dragan Gligorić
  Broj 19
  Strana od 49
  Strana do 60

  Konkurentnost Bosne i Hercegovine u globalnim okvirima

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković, Dragan Gligorić i Bobana Čegar
  Strana od 47
  Strana do 68

  Pojavni oblici i efekti konkurentskih devalvacija u uslovima krize

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2011
  Autori Dragan Gligorić i Jelena Trivić
  Strana od 233
  Strana do 263

  Državni protekcionizam kao barijera izlaska zemalja iz globalne krize

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2010
  Autori Jelena Trivić i Dragan Gligorić
  Strana od 343
  Strana do 361

Radovi sa skupova

  Iskustva i rezultati različitih tranzicionih procesa

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković i Dragan Gligorić
  Strana od 67
  Strana do 78

  Uticaj turizma na ekonomski rast zemalja u razvoju u uslovima krize

  Naučni skup Razvoj kompetentnih ljudskih resursa za potrebe turizma u zemljama regiona JIE
  Godina 2012
  Autori Dragan Gligorić, Darko Milunović i Nenad Baroš
  Strana od 154
  Strana do 167

  Exchange Rate Regimes and Real Exchange Rate in the Western Balkan Countries

  Naučni skup Economics Business Management 2012
  Publikacija Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Economics Business Management 2012”, Faculty of Economics University of Kragujevac
  Godina 2012
  Autori Vasilj Žarković, Dragan Gligorić i Jelena Trivić
  Strana od 267
  Strana do 279

  Monetarni odbor u Bosni i Hercegovini – dugoročni izbor ili prelazno rješenje

  Naučni skup Razvoj poslovanja 2011
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne naučno-stručne konferencije Razvoj poslovanja 2011, Ekonomski fakultet u Zenici
  Godina 2011
  Autori Dragan Gligorić i Jelena Trivić
  Strana od 61
  Strana do 73

  Bosnia and Herzegovina's Trade Relation with European Union

  Naučni skup Bulgarian Membership in the EU: four years after
  Publikacija Proceedings of the 4th International Scientific Conference, Bulgarian Membership in the EU: four years after”, University of National and World Economy. Sofia, Bulgaria
  Godina 2011
  Autori Jelena Trivić i Dragan Gligorić
  Strana od 50
  Strana do 64

Projekti

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Cilj projekta je istraživanje i održavanje dijaloga u oblasti politika s fokusom na reforme poreskih politika koje se odnose na upotrebu duvana i duvanskih proizvoda, formulisanje jasnih i ostvarljivih opcija javnih politika kako bi se smanjio nivo upotrebe duvana i duvanskih proizvoda u regionu...

Broj projekta 8301012
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim doc. dr Dragan Gligorić
Borislav Vukojević, ma
prof. dr Jovo Ateljević
prof. dr Saša Petković
Finansijer Blumberg fondacija putem Instituta ekonomskih nauka Beograd
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 01.12.2018.
Vrijednost projekta 45358.0 BAM

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske

Konzorcijum "Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske" (EUNORS) na čijem je čelu Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a čine ga još Univerziteti u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, Privredna komora RS i Inovacioni centar Banja Luka, postao je u oktobru 2014. godine ravnopravan član Evropske mreže preduzetništva. Evropska mreža preduzetništva, kao najveća evropska mreža za poslovnu podršku, nudi set instrumenata za podršku preduzećima u Evropskoj uniji i šire...

Broj projekta 8300406
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Jovo Ateljević
Projektni tim doc. dr Dragan Gligorić
mr Zoran Borović
doc. dr Dragan Milovanović
Finansijer Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
Početak realizacije 01.03.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 29181.0 BAM

Korak naprijed ka zapošljavnju mladih

Cilj projekta je da smanji nezaposlenost među diplomiranim ekonomistima nakon završetka fakulteta. Projekat će osigurati da studenti završne godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prođu kroz tzrening praktičnih vještina i obavezni program prakse koji će im donijeti neophodne kompetencije, vještine i motivaciju za uspješno uključenje u tržište rada ili pokretanje sopstvenih poslova.

Broj projekta 8300405
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac doc. dr Nikolina Bošnjak
Projektni tim doc. dr Dragan Gligorić
mr Matea Zlatković
Finansijer Američka ambasada BiH
Početak realizacije 01.06.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 33331.0 BAM