Navigacija

Zoran Borović
viši asistent

Saradnik - II-5
Ekonomski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Teorijska ekonomija
Datum izbora u zvanje 27. april 2017.

Predmeti

Ekonomski fakultet

O14OEK Osnovi ekonomije
1OE Osnovi ekonomije

Poljoprivredni fakultet

OAE07OM Osnove mikroekonomije
OAE07UMAK Uvod u makroekonomiju

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ekonomsko-socijalne funkcije države

  Časopis Socijalna Misao
  Godina 2014
  Autori Zoran Borović
  Volumen 21
  Strana od 107
  Strana do 121

  Does economic freedom impact economic growth: Decomposing the effects for Bosnia and Herzegovina

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2014
  Autori Zoran Borović
  Volumen 21
  Strana od 9
  Strana do 23

  Does economic freedom impact economic growth: Evidence from two Western Balkan countries

  Časopis Industrija
  Godina 2014
  Autori Zoran Borović
  Volumen 42
  Strana od 57
  Strana do 71

  Does economic inequality boosts economic growth: Evidence form the Republic of Srpska

  Časopis ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU
  Godina 2014
  Autori Zoran Borović
  Volumen 8
  Strana od 17
  Strana do 23

  Measuring Total Factor Productivity: Accounting for cross country differences in income per capita

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2013
  Autori Zoran Borović i Stevo Pucar
  Volumen 19
  Strana od 75
  Strana do 95

  Measuring TFP: Growth accounting for the real sectorof the economy in the republic of Srpska

  Časopis Industrija
  Godina 2013
  Autori Zoran Borović i Darko Milunović
  Broj 41
  Strana od 87
  Strana do 108

  Equality and fairness in the distribution of the conditions and results of economic activity in the Republic of Srpska

  Časopis Industrija
  Godina 2012
  Autori Zoran Borović i Darko Milunović
  Volumen 40
  Strana od 235
  Strana do 253

  Koncentracija na tržištu telekomunikacija u BiH

  Časopis ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU
  Godina 2012
  Autori Zoran Borović
  Volumen 6
  Strana od 177
  Strana do 188

  Efikasnost tržišnih struktura savremenog kapitalizma

  Časopis FINANCING
  Godina 2011
  Autori Zoran Borović
  Volumen 2
  Strana od 45
  Strana do 54

  Efekat kreditne aktivnosti banaka u BiH na spoljnotrgovinsku neravnotežu

  Časopis Finrar
  Godina 2011
  Autori Zoran Borović
  Volumen 7
  Strana od 67
  Strana do 75

Radovi sa skupova

  Analiza privrednog rasta u BiH, Republici Srpskoj i zemljama u okruženjeu primjenom Harod-Domarovog modela rasta

  Naučni skup Ekonomska teorija i praksa u savremenim uslovima
  Godina 2011
  Autori Zoran Borović