Navigacija

mr Milica Bogdanović
nastavnik stranog jezika i vještina

Saradnik - II-5
Ekonomski fakultet
051/430-034
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – engleski jezik
Datum izbora u zvanje 27. april 2017.

Predmeti

Ekonomski fakultet

1PEJ2 Poslovni engleski jezik II
I14EJ1 Engleski jezik za ekonomiste I
1PEJ1 Poslovni engleski jezik I
I14EJ2 Engleski jezik za ekonomiste II

Elektrotehnički fakultet

R20A,E36A, Engleski jezik 2
2262 Engleski jezik 2
R14A,E27A, Engleski jezik 1
2253 Engleski jezik 1
Z351 Engleski jezik 1
Z461 Engleski jezik 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Morfološka analiza anglicizama u ekonomskom registru srpskog jezika

  Časopis FILOLOG
  Godina 2014
  Autori Milica Bogdanović
  Broj 9
  Strana od 139
  Strana do 152
  Veb adresa doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/index

  Prilog semantičkoj analizi anglicizama u ekonomskom registru srpskog jezika

  Časopis FILOLOG
  Godina 2012
  Autori Milica Bogdanović
  Broj 5
  Strana od 269
  Strana do 284
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/index

Radovi sa skupova

  Angloglobalizacija medija

  Naučni skup Nauka i identitet
  Godina 2012
  Autori Milica Bogdanović
  Strana od 207
  Strana do 215
  Veb adresa http://www.ffuis.edu.ba/media/publikacije/radovi/2012/08/21/zbornik_6-1.pdf