Navigacija

prof. dr Vesna Aleksić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-015
Katedre
 • Ekonomski fakultet-Katedra za kvantitativne analize i informatiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Poslovna informatika redovni profesor 26. maj 2011.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1EPOSL Elektronsko poslovanje
1PI Poslovna informatika
1PIS Projektovanje informacionih sistema
1RIS Računovodstveni informacioni sistemi
1UIS Upravljački informacioni sistemi
I17KPIS Projektovanje informacionih sistema
I17REPO Elektronsko poslovanje
I17FEPO Elektronsko poslovanje
O14KEPO Elektronsko poslovanje
O14PIN Poslovna informatika
O2018IPIN Poslovna informatika

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISF07FF Farmakologija i farmakoterapija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Statistical Tests for Medical Waste Management

  Časopis Balkan Journal of Health Science
  Godina 2013
  Autori Dušanka Stojanović, Mensura Kudumović i Vesna Aleksić Marić
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 42
  Strana do 52
  Veb adresa http://www.drunpp.ba/bjhs.html

  Strategic Management of Information Systems in the Function of Efficient Business of Companies

  Časopis Strategic management
  Godina 2012
  Autori Vesna Aleksić Marić i Gordana Ilić
  Volumen 17
  Broj 3
  Strana od 36
  Strana do 46

  Management in the Internet Environment

  Časopis Management Information Sistems
  Godina 2012
  Autori Vesna Aleksić Marić i Gordana Ilić
  Volumen 7
  Broj 4
  Strana od 26
  Strana do 33

  Upravljanje znanjem u uslovima elektronskog poslovanja

  Časopis ANALI EKONOMSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
  Godina 2010
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen 46
  Broj 24
  Strana od 169
  Strana do 180

  Corporate Performance Management in Informarics

  Časopis Strategic management
  Godina 2009
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen 14
  Broj 4
  Strana od 51
  Strana do 57

  Integration of Organization, Information, People, Business Processes and Technology in Strategic Management by Logistic

  Časopis Strategijski menadžment
  Godina 2008
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen XIII
  Broj 3
  Strana od 58
  Strana do 63

  Kodeks ponašanja za bezbrižno učešće u Internet svijetu

  Časopis Istraživanja i projektovanja za privredu
  Godina 2008
  Autori Vesna Aleksić-Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen VI
  Broj 21
  Strana od 45
  Strana do 57

  Etičke dileme u Cyberspace-u

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2007
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen XXIII
  Broj 57
  Strana od 83
  Strana do 131

  Upravljanje rizicima zaštite privatnosti klijenata u e-poslovanju

  Časopis Strategijski menadžment
  Godina 2007
  Autori Vesna Aleksić-Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen XII
  Broj 3-4
  Strana od 6
  Strana do 11

  Rješavanje sigurnosnih rizika u elektronskom poslovanju i informaciona ekonomija

  Časopis Istraživanja i projektovanja za privredu
  Godina 2007
  Autori Vesna Aleksić-Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen V
  Broj 16
  Strana od 53
  Strana do 61

  Sigurnosni bankarski sistemi

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2006
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen XXII
  Broj 56
  Strana od 139
  Strana do 152

  Sistemi i načini primjene Internet tehnologija

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2006
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen XXII
  Broj 56
  Strana od 211
  Strana do 236

  Kontrola pristupa informacionom sistemu

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2006
  Autori Vesna Aleksić Marić
  Volumen IV
  Broj 5
  Strana od 131
  Strana do 151

  Baze podataka - implementacija bezbjedonosne politike i budućnost informacionih tehnologija

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2006
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić Marić
  Volumen XXII
  Broj 54/55
  Strana od 157
  Strana do 177

  Podrška poslovne inteligencije u strategiji poslovanja organizacije

  Časopis Liderstvo u teoriji i praksi
  Godina 2006
  Autori Vesna Aleksić-Marić i Dušanka Stojanović
  Strana od 139
  Strana do 156

  Sistem ocjenjivanja i mjerenje performasi ranjivosti kompjuterskih konekcija na Internetu

  Časopis Strategijski menadžment
  Godina 2006
  Autori Vesna Aleksić-Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen XI
  Broj 4
  Strana od 67
  Strana do 73

  Evaluacija uspješnosti informacionog sistema

  Časopis Strategijski menadžment
  Godina 2006
  Autori Vesna Aleksić-Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen XI
  Broj 4
  Strana od 24
  Strana do 30

  Zaštita mrežnih sistema kao neophodnost zemalja u tranziciji

  Časopis Strategijski menadžment
  Godina 2005
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić-Marić
  Volumen X
  Broj 4
  Strana od 54
  Strana do 61

  Posebni aspekti upravljanja podacima i standardom u borbi protiv kompjuterskog kriminala

  Časopis INFO M
  Godina 2005
  Autori Vesna Aleksić-Marić i Dušanka Stojanović
  Broj 15-16
  Strana od 11
  Strana do 14

  Uloga međunarodnih standarda i regulative na sigurnost umreženih računarskih sistema

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2005
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen V
  Broj 8 i 9
  Strana od 283
  Strana do 301

  Uticaj informacione tehnologije na transformaciju organizacionih struktura

  Časopis Strategijski menadžment
  Godina 2005
  Autori Vesna Aleksić-Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen X
  Broj 1-2
  Strana od 123
  Strana do 129

  Cryptography in Computer Network Security

  Časopis Communications in dependability and quality management, An International Journal
  Godina 2004
  Autori Vesna Aleksić-Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen 7
  Broj 4
  Strana od 5
  Strana do 15

  Tehnike enkripcije podataka u kripto-sistemu za bazu podataka

  Časopis Strategijski menadžment
  Godina 2004
  Autori Vesna Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen 9
  Broj 3
  Strana od 74
  Strana do 80

  Specifičnosti računovodstva u uslovima primjene Interneta

  Časopis Finrar
  Godina 2004
  Autori Vesna Marić
  Volumen V
  Broj 10
  Strana od 23
  Strana do 37

  Transformacija organizacionih struktura s obzirom na uticaj informacione tehnologije, Interneta i elektronskog poslovanja

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Vesna Marić, Dušanka Stojanović i Radojka Praštalo
  Volumen IV
  Broj 6 i 7
  Strana od 177
  Strana do 193

  Elektronsko tržište, modeli plaćanja i njegova bezbjednost

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Vesna Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen IV
  Broj 6 i 7
  Strana od 163
  Strana do 176

  Mrežna komponenta računarskih sistema i multimedijski sistemi

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Vesna Marić, Dušanka Stojanović i Radojka Praštalo
  Volumen IV
  Broj 6 i 7
  Strana od 125
  Strana do 162

  Informaciona tehnologija u kontekstu predviđanja uticaja globalizacije na promjenu okruženja organizacije

  Časopis Strategijski menadžment
  Godina 2003
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Volumen 7
  Broj 3
  Strana od 42
  Strana do 52

  Unačaj digitalizacije poslovnih procesa

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2003
  Autori Dušanka Stojanović, Ljilja Milić i Vesna Marić
  Volumen III
  Broj 4 i 5
  Strana od 265
  Strana do 278

  Svijet elektronskog poslovanja i zaštitno-bezbjedonosni problemi

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2003
  Autori Dušanka Stojanović, Mićo Stojanović i Vesna Marić
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 153
  Strana do 163

  Pratiti razvoj tehnologije - imperativ poslovanja

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2002
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Broj 44-45
  Strana od 31
  Strana do 45

  Menadžment i struktura informacionih sistema

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2002
  Autori Ranko Lončarević i Vesna Marić
  Volumen I
  Broj 1
  Strana od 99
  Strana do 109

  Reinženjering poslovnih procesa

  Časopis DIREKTOR
  Godina 2002
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Broj 1-2
  Strana od 47
  Strana do 51

  Intranet, ekstranet, Internet

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2002
  Autori Vesna Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen II
  Broj 2 i 3
  Strana od 261
  Strana do 277

  Bezbjednost mrežnih komponenti poslovnih upravljačkih informacionih sistema

  Časopis Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu
  Godina 2001
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Strana od 415
  Strana do 422

  Odlučivanje u Internetu

  Časopis DIREKTOR
  Godina 2001
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Broj 11-12
  Strana od 42
  Strana do 45

  Okruženje, organizaciona kultura i informatizacija poslovanja

  Časopis DIREKTOR
  Godina 2001
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Broj 10
  Strana od 42
  Strana do 47

  Aspekti socijalnog i institucionalnog okruženja elektronskog poslovanja i elektronske poslovne dokumentacije

  Časopis Finrar
  Godina 2001
  Autori Vesna Aleksić-Marić i Dušanka Stojanović
  Volumen 2
  Broj 10
  Strana od 25
  Strana do 38

  Aspeksti socijalnog i institucionalnog okruženja elektronskog poslovanja i elektronske loslovne dokumentacije

  Časopis Finrar
  Godina 2001
  Autori Vesna Marić i Dušanka Stojanović
  Broj 10
  Strana od 25
  Strana do 37

  Internet - nosilac globalizacije poslovanja

  Časopis DIREKTOR
  Godina 2001
  Autori Vesna Marić
  Broj 9
  Strana od 3
  Strana do 4

  Zloupotreba i zaštita informacionih tehnologija

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2001
  Autori Dušanka Stojanović, Mićo Stojanović i Vesna Marić
  Volumen XVII
  Broj 40
  Strana od 87
  Strana do 113

  Kriptografske tehnike za elektronsku trgovinu

  Časopis DIREKTOR
  Godina 2000
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Broj 12
  Strana od 27
  Strana do 30

  Elektronsko plaćanje

  Časopis DIREKTOR
  Godina 2000
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Broj 10
  Strana od 35
  Strana do 39

  Strateško planiranje informacionih sistema

  Časopis DIREKTOR
  Godina 2000
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Broj 5
  Strana od 11
  Strana do 15

  Informaciona podrška stranim ulagačima u Republici Srpskoj

  Časopis DIREKTOR
  Godina 2000
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Broj 4
  Strana od 25
  Strana do 28

  Digitalno življenje

  Časopis DIREKTOR
  Godina 1999
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Broj 7-8-9
  Strana od 53
  Strana do 56

  Reinženjering informaciono-tehnološkog okruženja

  Časopis Poslovna politika
  Godina 1999
  Autori Vesna Marić
  Broj Vanredni broj
  Strana od 46
  Strana do 51

  Menadžment informacioni sistemi: uloga u rukovođenju, odlučivanju i upravljanju

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 1999
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Volumen II
  Broj 4-5
  Strana od 83
  Strana do 92

  Informacioni sistem preduzeća, faktor kvalitetnog menadžmenta

  Časopis DIREKTOR
  Godina 1998
  Autori Vesna Marić
  Broj 12
  Strana od 52
  Strana do 55

Radovi sa skupova

  Razvojni trendovi mobilnog poslovanja

  Naučni skup 18th DQM International Conference, Dependability and Quality Managemen, ICDQM-2015
  Godina 2015
  Autori Vesna Aleksić-Marić i Dušanka Stojanović
  Strana od 549
  Strana do 554

  Informaciona tehnologija i promjene u proizvodnji

  Naučni skup 17th International Conference Dependability and Quality Management, ICDQM-2014
  Godina 2014
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Strana od 533
  Strana do 538

  Ciljevi revizije informacionog sistema

  Naučni skup 16th International Conference Dependability and Quality Management, ICDQM-2013
  Godina 2013
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Strana od 607
  Strana do 612

  Svrha upravljanja projektnim rizikom

  Naučni skup XVIII internacionalni naučni skup SM2013
  Godina 2013
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić Marić
  Veb adresa www.eccf.su.ac.yu/sm2013

  Okviri i standardi implementacije koncepta korporativnog upravljanja informatikom

  Naučni skup 15th International Conference Dependability and Quality Management, ICDQM-2012
  Godina 2012
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Strana od 627
  Strana do 632

  Odds Ratio, OR: Calculation, Use and Interpretation in Assessing the Vulnerability of Network Systems

  Naučni skup 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, ICEIRD 2011
  Godina 2011
  Autori Dušanka Stojanović, Vesna Aleksić Marić i Ljilja Šikman
  Strana od 1124
  Strana do 1129
  Veb adresa www.iceird.org

  Korporativno upravljanje informatikom

  Naučni skup XII međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka
  Godina 2010
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Veb adresa www.symorg.org

  Estimate Cost of Investment in Information Security - Application of the Monte Carlo Method

  Naučni skup Management of Technology Step to Sustainable Production, MOTSP 2010
  Godina 2010
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić Marić

  Rad sa računarskom opremom u prostorima gdje postoji opasnost od eksplozije

  Naučni skup Druga regionalna naučno-stručna konferencija EKO-JUSTUS II
  Godina 2010
  Autori Dušanka Stojanović, Vesna Aleksić Marić i Duško Jovandić

  Place and Role of Information Security in Modern Society

  Naučni skup 3rd International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, ICEIRD-2010
  Godina 2010
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić Marić
  Strana od 696
  Strana do 703

  Tehnička podrška u upravljanju e-otpadom

  Naučni skup Industrijski otpad, II Mađunarodna naučno-stručna konferencija o upravljanju otpadom
  Godina 2009
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić Marić
  Strana od 140
  Strana do 148

  Korporativno upravljanje informatičkim rizicima

  Naučni skup 12th International Conference Dependability and Quality Management, ICDQM-2009
  Godina 2009
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Strana od 697
  Strana do 702

  Korporativno upravljanje performansama u informatici

  Naučni skup XIV internacionalni naučni skup SM2009
  Godina 2009
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Veb adresa www.eccf.su.ac.yu/sm2009

  Procjena kvaliteta Web servisa za potrebe daljinskog nadgledanja u zaštiti životne sredine

  Naučni skup V regionalna naučno-stručna konferencija o sistemu upravljanja zaštitom životne sredine u elektroprivredi, ELECTRA V
  Godina 2008
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić Marić
  Strana od 204
  Strana do 211

  Strateško upravljanje i ekološki menadžment u funkciji upravljanja rizikom

  Naučni skup V regionalna naučno-stručna konferencija o sistemu upravljanja zaštitom životne sredine i elektroprivredi, ELECTRA V
  Godina 2008
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić Marić
  Strana od 251
  Strana do 256

  E-Business Management

  Naučni skup Internationale Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo, ICES 2008
  Godina 2008
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović

  Portal o energetskoj efikasnosti i drugim pravnim aspektima ekološke ravnoteže

  Naučni skup EKO-JUSTUS I
  Godina 2008
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić Marić
  Strana od 109
  Strana do 118

  Procjena kvaliteta Web servisa za potrebe daljinskog nadgedanja u zaštiti životne sredine

  Naučni skup EKO-JUSTUS I
  Godina 2008
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić Marić
  Strana od 100
  Strana do 108

  Strategijska namjera i sistem za upravljanje sadržajem

  Naučni skup 11th International Conference Dependability and Quality Management, ICDQM-2008
  Godina 2008
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić Marić
  Strana od 110
  Strana do '118

  Analiza performansi zaštite bežičnih mreža u logističkim sistemima

  Naučni skup XIII internacionalni naučni skup SM2008
  Godina 2008
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić Marić
  Veb adresa www.eccf.su.yu/sm2008

  Integracija organizacije, informacija, ljudi, poslovnih procesa i tehnologije u strategijskom upravljanju logistikom

  Naučni skup XIII internacionalni naučni skup SM2008
  Godina 2008
  Autori Vesna Aleksić-Marić
  Veb adresa www.eccf.su.ac.yu/sm2008

  Krakteristike projektovanja ekološki podobnih proizvoda

  Naučni skup Prva regionalna naučno-stručna konferencija o upravljanju industrijskim otpadom
  Godina 2007
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić Marić

  On Approaches for Security of Information Technologies

  Naučni skup The 8th Balkan Conference on Operational Research
  Godina 2007
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović

  Poslovna inteligencija i njena sigurnosna politika

  Naučni skup 10th International Conference Dependability and Quality Management, ICDQM-2007
  Godina 2007
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Strana od 600
  Strana do 607

  Zaštita kompjuterskih mreža i upravljanje sigurnošću

  Naučni skup XII internacionalni naučni skup SM2007
  Godina 2007
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić Marić
  Veb adresa www.eccf.su.ac.yu/sm2007

  Personal Data Protection and Security Standardization of Transactions

  Naučni skup International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo, ICES 2006
  Godina 2006
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović

  Multimedija, WLAN i sigurnost mobilnih komunikacija

  Naučni skup IV regionalna konferencija o uzajamnosti zaštite životne sredine i efikasnosti energetskih sistema, ELECTRA IV
  Godina 2006
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović

  Upravljanje rizikom u savremenim informacionim sistemima

  Naučni skup 9th International Conference Dependability and Quality Management, DQM-2006
  Godina 2006
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Strana od 71
  Strana do 79

  Sistem ocjenjivanja i mjerenje performansi ranjivosti kompjuterskih konekcija na Internetu

  Naučni skup XI internacionalni naučni skup SM2006
  Godina 2006
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić Marić

  Ocjenjivanje usaglašenosti kripto-modula rizičnih sa aspekta sigurnosti i bezbjednosti

  Naučni skup Simpozijum istraživanja i projektovanja za privredu, IIPP 2005
  Godina 2005
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović

  Standardom u borbi protiv kompjuterskog kriminala

  Naučni skup Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2005
  Godina 2005
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Strana od 209
  Strana do 211

  Bezbjednost savremenog poslovanja i poslovnih procesa Internetom

  Naučni skup 8th International Conference Dependability and Quality Management, DQM-2005
  Godina 2005
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Aleksić Marić
  Strana od 367
  Strana do 373

  Elektronska trgovina kod nas i u svijutu: Sigurnost trgovine na Internetu

  Naučni skup 8th International Conference Dependability and Quality Management, DQM-2005
  Godina 2005
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović
  Strana od 359
  Strana do 366

  Uloga međunarodnih standarda i regulative na sigurnost umreženih računarskih sistema

  Naučni skup Druga regionalna konferencija o EMS implikacijama u industriji i globalnoj trgovini
  Godina 2005
  Autori Vesna Aleksić Marić i Dušanka Stojanović

  Communications Security Use All the Internet Protocols (IP)

  Naučni skup 7th International Conference, Dependability and Quality Management, DQM-2004
  Godina 2004
  Autori Vesna Marić i Dušanka Stojanović
  Strana od 409
  Strana do 416

  Internet i elektronski terorizam

  Naučni skup ZITEH
  Godina 2004
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić

  Kontrola i revizija informacionih sistema

  Naučni skup EKO menadžment u hemijskoj, petrohemijskoj i naftnoj industriji, CHYMICUS II
  Godina 2003
  Autori Vesna Marić i Dušanka Stojanović
  Strana od 79
  Strana do 90

  Minimum Knowledge Systems

  Naučni skup Second International Conference of the Faculty of Economics in Sarajevo, ICES 2003
  Godina 2003
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Strana od 645
  Strana do 654

  Cryptography in Computer Network Security

  Naučni skup 6th International Conference, Dependability and Quality Management, DQM-2003
  Godina 2003
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Strana od 675
  Strana do 681

  Pravo i regulacija podataka u modelu 7S

  Naučni skup 6th International Conference, Dependability and Quality Management, DQM-2003
  Godina 2003
  Autori Vesna Marić i Dušanka Stojanović
  Strana od 669
  Strana do 674

  E-business and Methods for Obtaining Digital Signatures and Public Key Cryptosystems

  Naučni skup International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo, ICES 2002
  Godina 2002
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Strana od 615
  Strana do 625

  Razvoj moderne informacione tehnologije - Enterprise Resource Planning

  Naučni skup Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2002
  Godina 2002
  Autori Vesna Marić

  Elektronska razmjena podataka i kompjuterska sigurnost

  Naučni skup Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2002, Beograd
  Godina 2002
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić

  Poslovna inteligencija i njena bezbjednost

  Naučni skup 5th International Conference, Dependability and Quality Management, DQM-2002
  Godina 2002
  Autori Vesna Marić i Dušanka Stojanović
  Strana od 329
  Strana do 340

  Uporavljanje i odlučivanje kao ključne komponente informacionog sistema

  Naučni skup Stanje, perspektive i pravci razvoja energetike Republike Srpske
  Godina 2001
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Strana od 462
  Strana do 470

  Zaštita informacionog sistema- intraneta od pristupa neovlaštenih korisnika

  Naučni skup Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2001
  Godina 2001
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Strana od 249
  Strana do 252

  Uticaj informacione tehnologije na organizacionu strukturu i menadžment organizacije

  Naučni skup Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2001
  Godina 2001
  Autori Vesna Marić
  Strana od 369
  Strana do 372

  Aspekti kriptološkog kvaliteta zaštite privatnosti informacija

  Naučni skup Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 20000
  Godina 2000
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Strana od 173
  Strana do 176

  Sigurnosna zaštita u računarskim mrežama

  Naučni skup Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2000
  Godina 2000
  Autori Dušanka Stojanović, Vesna Marić i Ljilja Milić
  Strana od 177
  Strana do 180

  Upravljanje informacionim resursima u QIS-u

  Naučni skup EKO menadžment u hemijskoj, petrohemijskoj i naftnoj industriji, CHYMICUS I ISO 14000
  Godina 2000
  Autori Dušanka Stojanović, Vesna Marić i Ljilja Milić
  Strana od 212
  Strana do 216

  Analysis of Protocols - Comunication Protocol Efficiency

  Naučni skup 5th Balkan Conference on Operational Research
  Godina 2000
  Autori Dušanka Stojanović, Vesna Marić i Ljilja Milić

  Law and Regulation of Data Protection in Information System

  Naučni skup 5th Balkan Conference on Operational Research
  Godina 2000
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić

  Elektronski novac i primjena digitalnog potpisa

  Naučni skup Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 1999
  Godina 1999
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Strana od 165
  Strana do 168

  Organizacioni aspekti zaštite u informacionim sistemima

  Naučni skup Jugoslovenski simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 1999
  Godina 1999
  Autori Dušanka Stojanović i Vesna Marić
  Strana od 169
  Strana do 171

Knjige

  Informacioni sistemi u menadžmentu

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-46-42-0
  Godina 2010
  Autori Vesna Aleksić-Marić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 329

  Elektronsko poslovanje

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-46-25-3
  Godina 2008
  Autori Vesna Aleksić-Marić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 292

  Poslovna informatika

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-46-24-6
  Godina 2008
  Autori Vesna Aleksić-Marić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 418

  Računari, programiranje, primjena I dio

  Izdavač Tehnološki fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-674-7-0
  Godina 2003
  Autori Dušanka Stojanović, Vesna Aleksić-Marić i Ljilja Milić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 430

  Računari, programiranje, primjena II dio

  Izdavač Tahnološki fakultet,Banja Luka
  ISBN 99938-674-7-0
  Godina 2003
  Autori Dušanka Stojanović, Vesna Aleksić-Marić i Ljilja Milić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 400

  Informacioni sistemi

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-650-4-4
  Godina 2003
  Autori Vesna Marić i Dušanka Stojanović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 464