Navigacija

Milka Labus

Šef biblioteke - II-12
Filozofski fakultet
051/322-780

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Posttraumatski prediktori kardiovaskularnih oboljenja kod mladih u poslijeratnom periodu

  Naučni skup Odeljenje medicinskih nauka ANURS
  Godina 2012
  Autori Duško Vulić, Drenka Šećerov Zečević, Marija Burgić-Radmanović, J Marinković, Siniša Ristić, Zoran Vujković, S Medenica, N Kocev, Aleksandar Lazarević i Milka Labus
  Strana od 89
  Strana do 112