Navigacija

Nebojša Gorgi, ma

Stručni saradnik u nastavi - II-19
Tehnološki fakultet
051/462-792
051/465-032 lok 156

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj hloridnih jona na elektrohemijsku oksidaciju cijanida u otpadnim vodama

  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2014
  Autori Borislav Malinović, Miomir Pavlović i Nebojša Gorgi
  Volumen 55
  Broj 4
  Strana od 171
  Strana do 179

Radovi sa skupova

  THE ANTIOXIDANT AND ANTIBACTERIAL CAPACITY OF WILD CHERRY FRUITS (Prunus avium L.)

  Naučni skup XI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Godina 2015
  Autori Ivan Samelak, Boško Petković, Aleksandar Savić, Nebojša Gorgi i Zoran Kukrić
  Strana od 52

  Uticaj gustine struje na elektrolitičku degradaciju cijanidnih otpadnih voda

  Naučni skup XV YUCORR
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2013
  Autori Borislav Malinović, Miomir Pavlović i Nebojša Gorgi
  Strana od 86
  Strana do 91