Navigacija

Jovanka Todić

Šef biblioteke - II-13
Tehnološki fakultet

Bibliografija

Knjige

  50 godina Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci, 1963-2013.

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka
  ISBN 978-99938-54-47-0
  Godina 2013
  Autori Miloš Sorak, LJiljana Vukić, Radana Đuđić, Slavica Grujić, Branka Rodić-Grabovac, Zora Levi, Mladen Stančić i Jovanka Todić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 227