Navigacija

Dijana Šukalo

Viši stručni saradnik za podršku rada organa upravljanja - I-3-3-2
Rektorat

Rektorat, kancelarija 9

051/321-179