Navigacija

Aranđel Smiljanić
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Datum izbora u zvanje 1. januar 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

IG112 Istorijska geografija (nacionalna)
NP124 Nacionalna istorija poznog srednjeg vijeka I
NR123 Nacionalna istorija ranog srednjeg vijeka II
PŽS123-16 Privatni život u srpskim srednjovjekovnim zemljama
SJIP124-16 Srpska i južnoslovenska istorija poznog srednjeg vijeka
MIS15NSV Nacionalna istorija srednjeg vijeka
MIS15TŽS Titula župana u srednjovjekovnoj Srbiji i Bosni
MIS15BKS Bosanska Krajina u srednjem vijeku
MIS15DSB Diplomatija u srednjovjekovnoj Bosni i Srbiji
MIS15OGB Oblasni gospodari u Bosni
GNZB-16 Gradska naselja zapadnog Balkana u srednjem vijeku
SJI123-16 Srpska i južnoslovenska istorija ranog srednjeg vijeka
PI123 Pomoćne istorijske nauke I (Diplomatika i latinska paleografija)
PI124 Pomoćne istorijske nauke II
IG112-16 Istorijska geografija
PIN1-16 Pomoćne istorijske nauke
NP135 Nacionalna istorija poznog srednjeg vijeka II
NR112 Nacionalna istorija ranog srednjeg vijeka I

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Dubrovačko pismo vojvodi Radoslavu Pavloviću povodom pljačke kneza Branka

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2014
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 51
  Strana do 58

  Dubrovačko pismo vojvodi Radiču Sankoviću povodom prodaje Primorja

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2014
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 9
  Strana do 14

  Rang titule župana u srednjovjekovnoj Srbiji i Bosni

  Časopis Inicijal
  Godina 2014
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 11
  Strana do 30

  Počteni vitez Pribislav Pohvalić

  Časopis Viteška kultura
  Godina 2014
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 75
  Strana do 96

  Titula i funkcija u srednjem vijeku

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 49
  Strana do 57

  Dubrovačko pismo hercegu Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2013
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 17
  Strana do 23

  Dubrovačko pismo vojvodi Radiču Sankoviću

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2013
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 9
  Strana do 15

  Župani u diplomatiji

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2013
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 91
  Strana do 108

  Humski župan Poznan Purčić

  Časopis Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine
  Godina 2012
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 29
  Strana do 35

  Dubrovačko pismo županu Toliši

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2012
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 49
  Strana do 53

  Dubrovačko pismo županu Ozrenu

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2012
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 33
  Strana do 37

  Kad je umro Ozren Kopijević

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2012
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 103
  Strana do 108

  Povelja vojvode Đurđa Voisalića kojom potvrđuje baštinske posjede braći Đurđevićima

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2011
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 117
  Strana do 135

  Dubrovačka potvrda knezu Brailu Tezaloviću o primanju novca na dobit

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2011
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 111
  Strana do 116

  Prilog proučavanju sličnosti i razlika između Bosne i Srbije u srednjem vijeku

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2011
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 61
  Strana do 66

  Dubrovačko pismo županu Radosavu Glaviću i Radovcu krstjaninu

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2010
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 147
  Strana do 155

  Dubrovačko pismo knezu Petru Pavloviću i pismo župana Đurđa knezu stonskom i vlasteli stonskoj

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2010
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 137
  Strana do 146

  Potomci humskog kneza Miroslava

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2010
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 137
  Strana do 146

  Bosanski župani u XV vijeku

  Časopis Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine
  Godina 2009
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 29
  Strana do 46

  Župani u službi oblasnih gospodara

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 209
  Strana do 219

  Pismo Dabiživa Čihorića Dubrovčanima

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2009
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 45
  Strana do 51

  Pismo župana Sanka Miltenovića Dubrovčanima

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2009
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 35
  Strana do 44

  Titula župana od prvog pomena do kraja XII vijeka

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2009
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 113
  Strana do 130

  Dragiša Dinjičić – čovjek iz sjenke bosanske istorije prve polovine XV vijeka

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 123
  Strana do 133

  Povelja kneza Pavla Radenovića Dubrovčanima

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2008
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 99
  Strana do 110

  Povelja vojvode Radiča Sankovića Dubrovčanima

  Časopis GRAĐA O PROŠLOSTI BOSNE
  Godina 2008
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 75
  Strana do 86

  Vjerska pripadnost humske vlastele

  Časopis Kultura polisa
  Godina 2007
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 299
  Strana do 317

  Vlasi i promjene u strukturi bosanskog društva u XV vijeku

  Časopis Kultura polisa
  Godina 2006
  Autori Aranđel Smiljanić
  Strana od 713
  Strana do 719

Radovi sa skupova

  Diplomatiji i diplomati uoči, za vrijeme i nakon propasti srednjovjekovne bosanske države

  Naučni skup Pad Bosne pod tursku vlast 1463. godine
  Publikacija Pad bosanskog kraljevstva 1463. godine (zbornik radova)
  Godina 2015
  Autori Aranđel Smiljanić

  Konavoski incidnet, Zbornik radova sa naučnog skupa 15 (Banja Luka 2014) 163-172

  Naučni skup Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva
  Godina 2014
  Autori Aranđel Smiljanić

  Vrijednosti i protivurječja savremene diplomatije u poređenju sa srednjovjekovnom, Zbornik radova sa Naučnog skupa 14 (Banja Luka 2013) 345-369.

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti, Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti
  Godina 2013
  Autori Aranđel Smiljanić

  Putevi i stranputice krajiške istorije, Zbornik radova sa Naučnog skupa 13 (Banja Luka 2012) 541-556.

  Naučni skup Banjalučki novembarskisusreti, Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Godina 2012
  Autori Aranđel Smiljanić

  Objavljivanje srednjovjekovne izvorne građe i njeno korišćenje u nastavi, Zbornik radova sa Naučnog skupa 12 (Banja Luka 2011) 373-378.

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti, Kvalitet nastavnog i naučnog rada i Bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Aranđel Smiljanić

  "Smiljanići, od Zadra sokoli" u naučnom opusu Bogumila Hrabaka i popis Like i Krbave 1712. godine, Zbornik radova sa naučnog skupa Život i delo akademika Bogumila Hrabaka, Kosovska Mitrovica 2011, 479-487.

  Naučni skup Život i delo akademika Bogumila Hrabaka
  Godina 2011
  Autori Aranđel Smiljanić

  Povelja vojvode Đurđa Voisalića braći Đurđevićima kojom potvrđuje njihove baštinske posjede kao izvor za proučavanje etničke pripadnosti stanovništva srednjovjekovne Bosne, Zbornik radova sa Naučnog skupa 11 (Banja Luka 2010) 203-213.

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti, Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Aranđel Smiljanić

  Granični gradovi i tvrđave srednjovjekovne bosanske države na teritoriji današnje opštine Bosanski Petrovac (Gradina, Gradić na Žutoj Glavici, Kadinjača, Vrščić, Gradina u Vagancu, Oštrelj i Bilaj), Zbornik radova sa Naučnog skupa 10 (Banja Luka 2009) 49-59.

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti, Nučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Godina 2009
  Autori Aranđel Smiljanić

  Uticaj vlastele oblasnih gospodara na kreiranje njihove politike, Zbornik radova sa Naučnog skupa 9-1 (Banja Luka 2009) 271-290.

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti, Nauka, kultura i ideologija
  Godina 2009
  Autori Aranđel Smiljanić

  O značaju prosopografskih podataka u kritičkim izdanjima izvora, Zbornik radova sa Naučnog skupa 6-I (Banja Luka 2005) 249-259.

  Naučni skup Nauka i obrazovanje, Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2005
  Autori Aranđel Smiljanić

Ostali radovi

  Đuro Tošić, Srednjovjekovne turobna svakodnevnica (od prostitutke, preko vještice do vampira), Istorijski instituT, Beograd 2012, Glasnik Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske 5 (Banja Luka 2013) 559-560 (prikaz)

  Godina 2013
  Autori Aranđel Smiljanić

  In memoriam akademik Bogumil Hrabak, Glasnik Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske 4 (Banja Luka 2012) 495-498.

  Godina 2012
  Autori Aranđel Smiljanić

  Bibliografija časopisa Radovi Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci 1-10, Radovi 10 (2007) 433-476.

  Godina 2007
  Autori Aranđel Smiljanić

Knjige

  Ljudi iz sjenke - diplomati oblasnih gospodara u Bosni

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-63-2
  Godina 2015
  Autori Aranđel Smiljanić
  Tip knjige naučna knjiga

  Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2010.

  Izdavač Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
  ISBN 978-9958-516-03-0
  Godina 2010
  Autori Aranđel Smiljanić
  Tip knjige ostale naučne publikacije