Navigacija

prof. dr Slobodanka Prtija
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Klasična filologija
Datum izbora u zvanje 26. januar 2017.

Predmeti

Filozofski fakultet

ST123 - SGJ Stari jezik III - starogrčki jezik
ST111-SG Stari jezik I - starogrčki jezik
LJ-1-16 Latinski jezik 1
SGJ-16 Starogrčki jezik
LJ-4-16 Latinski jezik 4
ST112-SGJ Stari jezik II - starogrčki jezik
MIS15LAT Latinski jezik
MIS15SGJ Starogrčki jezik
ST124 - LJ Stari jezik IV - latinski jezik
ST124 - SGJ Stari jezik IV - starogrčki jezik
ST111-LJ Stari jezik I - latinski jezik

Šumarski fakultet

OŠ07LATJ Latinski jezik
OŠ13LATJ Latinski jezik

Filološki fakultet

OFL16VL Vulgarni latinitet
13ILAT4 Latinski jezik 4
OFL16LJ4 Latinski jezik 4
OFL16SLJ2 Sintaksa latinskog jezika 2
OFL16LJ1 Latinski jezik 1
13ILAT1 Latinski jezik 1
09FLAT4 Latinski jezik IV

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Plinije Mlađi o ranim hrišćanima u Bitiniji (Epistula X 96)

  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Slobodanka Prtija
  Volumen VII
  Broj 13
  Strana od 11
  Strana do 25

  Odnos rimske vlasti prema ranim hrišćanima (Plinius, Epistulae, X 96; 97)

  DOI 10.7251/RADFIZ1623063P
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Slobodanka Prtija
  Broj 23
  Strana od 63
  Strana do 79
  Veb adresa www. radoviff.org

  KAKO SU ANTIČKI PISCI OZNAČAVALI PISMO? GRČKA TERMINOLOGIJA

  Časopis Književna istorija
  Godina 2014
  Autori Slobodanka Prtija
  Volumen 46
  Broj 153
  Strana od 359
  Strana do 379

  ARS DICTAMINIS. POJAVA I RAZVOJ SREDNJOVJEKOVNE VJEŠTINE PISANJA PISAMA NA LATINSKOM JEZIKU

  Časopis Književna istorija
  Godina 2013
  Autori Slobodanka Prtija
  Volumen 45
  Broj 149
  Strana od 9
  Strana do 28

  Upotreba ablativa u Pismima Plinija Mlađeg

  Časopis Radovi
  Godina 2010
  Autori Slobodanka Prtija
  Broj 13
  Strana od 53
  Strana do 70

  DA LI JE STIL SAM ČOVJEK? SENEKINA RAZMIŠLJANJA O STILU

  Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
  Godina 2009
  Autori Slobodanka Prtija
  Volumen 57
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 15

  JEDAN PRIMJER EKFRASE U FORMI PISMA (PLINIJE MLAĐI, V 6)

  Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
  Godina 2008
  Autori Slobodanka Prtija
  Volumen 56
  Broj 1
  Strana od 19
  Strana do 23

  Iz antičke epistolografije

  Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
  Godina 2007
  Autori Slobodanka Prtija
  Volumen 55
  Broj 2
  Strana od 439
  Strana do 443

Radovi sa skupova

  DOSITEJEVE PROSVJETITELJSKE IDEJE U EPISTOLARNOJ FORMI

  Naučni skup Dositej Obradović u srpskoj istoriji i kulturi
  Publikacija Zadužbina ''Dositej Obradović'', Matica srpska, SANU
  Godina 2013
  Autori Slobodanka Prtija
  Strana od 549
  Strana do 559

  Antička epistolografska tradicija

  Naučni skup Naučni skup Tradicija i savremenost
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Tradicija i savremenost, knj. 5, tom I, Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  Godina 2004
  Autori Slobodanka Prtija
  Strana od 303
  Strana do 314

Ostali radovi

  ANTIČKA EPISTOLARNA TEORIJA I NJENI UTICAJI

  Godina 2011
  Autori Slobodanka Prtija

  PISMA SENEKE FILOZOFA I PLINIJA MLAĐEG

  Godina 2005
  Autori Slobodanka Prtija

Knjige

  Kako su Grci i Rimljani pisali pisma: Antička epistolarna teorija

  Izdavač Udruženje za filozofiju i društvenu misao
  ISBN 978-99938-897-5-5
  Godina 2016
  Autori Slobodanka Prtija
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 178