Navigacija

prof. dr Milena Pašić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta psihologija
Datum izbora u zvanje 27. septembar 2012.

Predmeti

Filozofski fakultet

MPS10ETI Emocije: teorije i istraživanja
MPS10MIP Motivacija i postignuće
PS1-PFIL Psihologija filma
F1-PSI Psihologija
OPS2112 Opšta psihologija 2
POPS-07 Praktikum : Opšta psihologija
PME22-07 Psihologija motivacije i emocija
PSU-07 Psihologija umjetnosti
PS1-PU3I Psihologija umjetnosti
F1-07-PSI Psihologija
PS1-PME22O Psihologija motivacije i emocija

Akademija umjetnosti

13MPSI Psihologija
DUPL2 Psihologija ličnosti 2
DUMPSI2 Psihologija 2
13DRMPSI1 Psihologija 1
13DRMPSI2 Psihologija 2
13DKPSI1 Psihologija 1
13DKPSI2 Psihologija 2
13DAFPSI Psihologija
DUPL1 Psihologija ličnosti 1
DUMPSI1 Psihologija 1
LUP Psihologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ženski filmovi i ličnost: Bazične osobine ličnosti, traženje senzacija i omiljeni filmovi

  DOI 10.7251/RADFIZ1623115C
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Đorđe Čekrlija i Milena Pašić
  Broj 23
  Strana od 115
  Strana do 130

  Konstrukcija skale za ispitivanje motivacije zaposlenih

  Časopis Radovi
  Godina 2012
  Autori Milena Pašić i Mladen Topić
  Broj 14
  Strana od 25
  Strana do 40

  Uspješnost čitanja ćiriličnog i latiničnog teksta

  Časopis PSIHOLOGIJA
  Godina 2004
  Autori Milena Pašić
  Volumen 4
  Broj 37
  Strana od 495
  Strana do 505
  Veb adresa http://www.dps.org.rs/casopis-psihologija

  Rat, ratno okruženje i sindrom ratne psihičke traume

  Časopis PSIHOLOGIJA
  Godina 1996
  Autori Milena Pašić
  Volumen 4
  Broj 29
  Strana od 465
  Strana do 476

Radovi sa skupova

  EMOCIONALNOST I OSOBINE LIČNOSTI STUDENATA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKIH USMJERENJA

  Naučni skup OTVORENI DANI PSIHOLOGIJE
  Godina 2015
  Autori Milena Pašić, Svetlana Borojević i Nataša Zrnić
  Strana od 229
  Strana do 244

  Motivacijske vrijednosti zaposlenih

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Vrijednosti i proturječja društvene stvarnosti
  Godina 2013
  Autori Milena Pašić

  Provjera uticaja broja stavki na prirodu dimenzija intrinsičke i ekstrinsičke motivacije

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija XVII naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Godina 2011
  Autori Milena Pašić
  Strana od 84
  Strana do 85
  Veb adresa http://www.empirijskaistrazivanja.org/knjigarezimea.aspx

  (Re) konstrukcija skale intrinsičke i ekstrinsičke motivacije

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kultura i obrazovanje -determinante društvenog progresa (dostignuća, problemi i perspektive)
  Godina 2010
  Autori Milena Pašić

  Vrijednosne orijentacije, stavovi i motivacija

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Nauka kultura i ideologija,,
  Godina 2009
  Autori Milena Pašić
  Strana od 193
  Strana do 205

  Uloga porodice i vaspitnih stilova nastavnika u razvoju motivacije adočlescenata

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti: Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Publikacija Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Godina 2008
  Autori Milena Pašić
  Strana od 319
  Strana do 333

  Podsticaji i vrsta zadatka kao činioci intrinsičke i ekstrinsičke motivacije

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Nauka i savremeni društveni procesi
  Godina 2007
  Autori Milena Pašić
  Strana od 241
  Strana do 261

  Metrijske karakteristike upitnika za ispitivanje orijentacije prema postignuću (ciljeva postignuća)

  Naučni skup Nauka i obrazovanje
  Publikacija Nauka i obrazovanje. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2005
  Autori Svetlana Borojević, Milena Pašić i Radomir Topić
  Strana od 85
  Strana do 104

Ostali radovi

  Doktorska disertacija

  Godina 2007
  Autori Milena Pašić

  Magistarska teza

  Godina 2001
  Autori Milena Pašić

Knjige

  Savremeni pristupi razvoju motivacije

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISBN 978-99938-34-87-8
  Godina 2009
  Autori Milena Pašić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 214