Navigacija

doc. dr Sanja Ljubišić
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Klasična filologija
Datum izbora u zvanje 28. maj 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

MIS15SLJ Srednjovjekovni latinski jezik
LJ-3-16 Latinski jezik 3
LJ-2-16 Latinski jezik 2
ST123 - LJ Stari jezik III - latinski jezik
MIS15LLP Latinski jezik sa latinskom paleografijom
ST112-LJ Stari jezik II - latinski jezik

Filološki fakultet

13ILAT2 Latinski jezik 2
OFL16LJ2 Latinski jezik 2
09FLAT3 Latinski jezik III
09FLAT2 Latinski jezik II
13ILAT3 Latinski jezik 3
OFL16LJ3 Latinski jezik 3
09ILAT2 Latinski jezik 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Accusativus Graecus u latinskoj poetskoj sintaksi

  Časopis FILOLOG
  Godina 2018
  Autori Sanja Ljubišić
  Volumen IX
  Broj 17
  Strana od 295
  Strana do 307

  Estetsko-etičke i istorijske vrijednostiTacitovih djela predstavljenih u latinskim književnim hrestomatijama

  DOI 10.7251/GMS1707071LJ
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2017
  Autori Sanja Ljubišić
  Broj 7
  Strana od 71
  Strana do 91

  Latinski jezik u školstvu Bosne i Hercegovine od 1918. do 1941.

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2016
  Autori Sanja Ljubišić
  Broj 8
  Strana od 123
  Strana do 142

  Semantičko-sintaktička srodnost i različitost između genitiva i ablativa u latinskom jeziku

  DOI 10.7251/RADFIZ1623131LJ
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Sanja Ljubišić
  Broj 23
  Strana od 131
  Strana do 150

  Specifičnosti metoda u nastavi latinskog jezika

  DOI 10.7251/NSK1601115L
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Sanja Ljubišić
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 115
  Strana do 125

  Gramatike latinskog jezika Bosne Srebrene

  Časopis Radovi časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Sanja Ljubišić
  Strana od 195
  Strana do 203

  Tacit - rimski istoričar i veliki stilista

  Časopis Radovi časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2003
  Autori Sanja Ljubišić
  Strana od 213
  Strana do 227

  Antička strujanja (Vojislav Jelić, Antička i srpska retorika, Čigoja, Beograd 2001)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2002
  Autori Sanja Ljubišić
  Broj 2
  Strana od 198
  Strana do 200

  Dr Bojana Šijački-Manević, GRAMATIKA GRČKOG JEZIKA, Izdavač: Platon, Beograd 2001.

  Časopis Radovi časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2001
  Autori Sanja Ljubišić
  Strana od 281
  Strana do 285

  Celovit pregled razvoja (Bojana Šijački-Manević, GRAMATIKA LATINSKOG JEZIKA)

  Časopis Radovi časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 1998
  Autori Sanja Ljubišić
  Strana od 319
  Strana do 321

Radovi sa skupova

  O upotrebi latinizama u jeziku dnevne štampe

  Naučni skup Nauka i politika, Filološke nauke
  Godina 2011
  Autori Sanja Ljubišić i Biljana Panić Babić
  Strana od 231
  Strana do 237

  Učitelj u balkanskim kulturama kroz vjekove

  Naučni skup Učitelj u balkanskim kulturama
  Godina 2011
  Autori Sanja Ljubišić i Biljana Panić Babić
  Strana od 390
  Strana do 398

  Savremenost antičke basne

  Naučni skup Savremeni trenutak književnosti za decu u nastavi i nauci
  Godina 2010
  Autori Sanja Ljubišić
  Strana od 165
  Strana do 172

  Značaj, uloga i cilj učenja latinskog jezika

  Naučni skup Nauka i nastava na Univerzitetu, Filološke nauke
  Godina 2009
  Autori Sanja Ljubišić
  Strana od 157
  Strana do 162

  Odnos tradicije i savremenosti u prevodima Tacitovih Anala

  Naučni skup Tradicija i savremenost
  Godina 2004
  Autori Sanja Ljubišić
  Strana od 315
  Strana do 324

Ostali radovi

  učešće u radu okruglog stola Đačko kolo - 110 godina od izlaska prvog banjalučkog lista za djecu

  Godina 2017
  Autori Sanja Ljubišić

  Filološke i metodičke vrijednost udžbenika latinskog jezika u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1941. godine

  Godina 2015
  Autori Sanja Ljubišić
  Strana od 1
  Strana do 360

  Banja Luka - Znamenite žene u istoriji grada

  Godina 2014
  Autori Sanja Ljubišić
  Strana od 40
  Strana do 50

  Banja Luka - Znamenite žene u istoriji grada

  Godina 2014
  Autori Sanja Ljubišić
  Strana od 85
  Strana do 99

  Nastavni program za drugi razred gimnazije svih smjerova

  Godina 2012
  Autori Sanja Ljubišić
  Strana od 73
  Strana do 80

  Nastavni program za prvi razred gimnazije svih smjerova

  Godina 2011
  Autori Sanja Ljubišić
  Strana od 81
  Strana do 86

  učešće u međunarodnom seminaru

  Godina 2011
  Autori Sanja Ljubišić

  učešće u radu okruglog stola

  Godina 2008
  Autori Sanja Ljubišić

  Recepcija Tacitovih Anala kod srpskih i hrvatskih prevodilaca

  Godina 2003
  Autori Sanja Ljubišić
  Strana od 1
  Strana do 156

  edukacija u inostranstvu

  Godina 1998
  Autori Sanja Ljubišić

Knjige

  Banja Luka : znamenite žene u istoriji grada

  Izdavač Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN ISBN 978-99938-30-75-7
  Godina 2014
  Autori Biljana Panić Babić, Milena Karapetrović, Sanja Ljubišić, Željko Savanović i Ljiljana Potkonjak-Panić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 222