Navigacija

prof. dr Branimir Kuljanin
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Politička filozofija
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

F1-FI1 Filozofija istorije I
F1-SF Socijalna filozofija
F1-FI2 Filozofija istorije II
F1-PF-1 Politička filozofija
F1-RFM Ruska filozofska misao
MFF10POL Politička filozofija
F1-RF Ruska filozofija

Fakultet političkih nauka

PN-60 Ruska politička misao
P-54 Ruska politička misao

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Politika, istorija i kultura

  DOI 10.7251/ARG1423127K
  Časopis ARGUMENTI
  Godina 2014
  Autori Branimir Kuljanin
  Broj 23
  Strana od 127
  Strana do 151
  Veb adresa www.snsd.org

  Veliki rat 1914-2014.

  Časopis ARGUMENTI
  Godina 2014
  Autori Branimir Kuljanin
  Broj 22
  Strana od 65
  Strana do 141
  Veb adresa www.snsd.org

  Raspeće Ukrajine

  Časopis ARGUMENTI
  Godina 2014
  Autori Branimir Kuljanin
  Broj 21
  Strana od 155
  Strana do 202
  Veb adresa www.snsd.org

  AGORA

  DOI 10.7251/POL1407157K
  Časopis POLITEIA
  Godina 2014
  Autori Branimir Kuljanin
  Broj 7
  Strana od 157
  Strana do 174
  Veb adresa politeia.fpnbl.org

  Blagodatno-saborni duh ruske pravoslavne kulture

  Časopis Revena
  Godina 2014
  Autori Branimir Kuljanin
  Broj 5-6-7
  Strana od 147
  Strana do 179
  Veb adresa www.markos.ba/revena

  Evroazijski savez

  Časopis ARGUMENTI
  Godina 2013
  Autori Branimir Kuljanin
  Broj 19
  Strana od 91
  Strana do 132
  Veb adresa www.snsd.org

  Postmodernistički liberalizam

  DOI 10.7251/POL1305177K
  Časopis POLITEIA
  Godina 2013
  Autori Branimir Kuljanin
  Broj 5
  Strana od 177
  Strana do 196
  Veb adresa politeia.fpnbl.org

  Socijalna država i postmodernistički socijalni darvinizam

  Časopis ARGUMENTI
  Godina 2013
  Autori Branimir Kuljanin
  Broj 18
  Strana od 9
  Strana do 30
  Veb adresa www.snsd.org

  Istočno pitanje u Piščevom dnevniku Dostojevskog

  DOI 10.7251/GMSSR1403093K
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2013
  Autori Branimir Kuljanin
  Broj 3/2013
  Strana od 93
  Strana do 150

  Neoliberalna demokratija

  DOI 10.7251/RAD1301067K
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Branimir Kuljanin
  Broj 17
  Strana od 67
  Strana do 85
  Veb adresa www.ff.unibl.org

  Ruska ideja u postmodernom svetu

  DOI 10.7251/GMS1301071K
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2012
  Autori Branimir Kuljanin
  Broj 2/2012
  Strana od 73
  Strana do 89

  Jedan svijet i četiri osvajača

  Časopis Radovi
  Godina 2001
  Autori Branimir Kuljanin
  Broj 4/2001
  Strana od 95
  Strana do 113

  Istočno pitanje - sudbina pravoslavlja

  Časopis Srpske organske studije
  Godina 2001
  Autori Branimir Kuljanin
  Broj 4/2001
  Strana od 573
  Strana do 578

Radovi sa skupova

  Rusija i Balkan

  Naučni skup Politike neprijateljstva Evropa i Balkan Istraživanje politike identiteta EU na "Zapadnom Balkanu"
  DOI 10.7251/PNPSR1501005K
  Publikacija Politike neprijateljstva Evropa i Balkan Istraživanje politike identiteta EU na "Zapadnom Balkanu", Balkanološki istraživački centar, Banja Luka, 2015.
  Godina 2014
  Autori Branimir Kuljanin
  Strana od 109
  Strana do 191

  Russkaя ideя v postmodernom mire. Balkanskoe napravlenie russkoй politiki

  Naučni skup Civilizacionnaя missiя Rossii, XI Panarinskie čteniя
  Publikacija Civilizacionnaя missiя Rossii, XI Panarinskie čteniя: Sbornik stateй Otv. red. V.N. Rastorguev - Puškino: Centr strategičeskoй konьюnkturы, 2014.
  Godina 2014
  Autori Branimir Kuljanin
  Strana od 101
  Strana do 114
  Veb adresa http://conjuncture.ru/wp-content/uploads/2014/11/book-panarin-2014.pdf

  Srbi i četiri pravca ruskog evroazijstva

  Naučni skup SRBIJA I EVROAZIJSKI GEOPOLITIČKI PROSTOR
  Publikacija Srbija i evroazijski geopolitički prostor, Institut za političke studije, Beograd, 2013.;
  Godina 2013
  Autori Branimir Kuljanin
  Strana od 351-386

  Savremeno društvo i "ljudski kapital"

  Naučni skup Nauka i visoko obrazovanje u Republici Srpskoj - stanje, putevi i perspektive
  Publikacija Obrazovanju vratiti obraz..., Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, Evropski defendologija centar, Banja Luka, 2013.
  Godina 2013
  Autori Branimir Kuljanin
  Strana od 32
  Strana do 43

  Kriza i budućnost savremenog svijeta

  Naučni skup Balkansko raskršće - BiH između evroatlantskih i evroazijskih integracija
  Publikacija Balkansko raskršće, Evropski defendologija centar, Banja Luka, 2013
  Godina 2013
  Autori Branimir Kuljanin
  Strana od 16
  Strana do 35
  Veb adresa https://defendologija.files.wordpress.com/2014/05/balkansko-raskrsce1.pdf

  Postmodernistička de(kon)strukcija ličnosti i društva u globalnom svijetu

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti Društvo znanja i ličnost
  Publikacija Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije, Filozofski fakultet, Banja Luka, 2012.; ISBN 978-99955-59-39-7
  Godina 2012
  Autori Branimir Kuljanin
  Strana od 365
  Strana do 384

  Jeli moguća saborna demokratija

  Naučni skup Sabornost i demokratija
  Publikacija Sabornost i demokratija, Udruženje Srpsko-ruski most, Banja Luka, 2013.
  Godina 2012
  Autori Branimir Kuljanin
  Strana od 367
  Strana do 604

  Ideologija globalizma i ruska ideja

  Naučni skup Rusija i Balkan u savremenom svijetu
  Publikacija Rusija i Balkan u savremenom svijetu, zbornik radova, Udruženje Srpsko-ruski most, Banja Luka, 2012.; ISBN 978-99955-731-0-2
  Godina 2011
  Autori Branimir Kuljanin
  Strana od 367
  Strana do 494

  Istočno pitanje, globalizacija i demokratija

  Naučni skup Rusija i Balkan - Pitanja bezbednosti i saradnje
  Publikacija Rusija i Balkan - pitanja bezbednosti i saradnje, zbornik, Institut za političke studije, Beograd, 2008
  Godina 2007
  Autori Branimir Kuljanin
  Strana od 103
  Strana do 142

  Evroazijstvo i atlantistički globalni poredak

  Naučni skup Savremeni politički poredak i ideja pravde
  Publikacija Savremeni politički poredak i ideja pravde, Filozofsko društvo Republike Srpske, Banja Luka, 2007; ISBN: 978-99938-866-1-7
  Godina 2006
  Autori Branimir Kuljanin
  Strana od 69
  Strana do 88

  Konstantinopolь, mir mira (Dostoevskiй i Fedorov)

  Naučni skup Kosmizm i russkaя literatura. K 100-letiю so dnя smerti Nikolaя Fedorova
  Publikacija Filosofiя kosmizma i russkaя kulьtura, Filologičeskiй fakulьtet Belgradskogo universiteta, Belgrad 2004; ISBN 86-80267-72-4
  Godina 2003
  Autori Branimir Kulяnin
  Strana od 201
  Strana do 207

  Klio, kći Mnemosine

  Naučni skup Jedinstvo nauka danas
  Publikacija Jedinstvo nauka danas (interdisciplinarni pristup saznanju), Filozhofski fakultet, Banja Luka, 2003; ISBN 99938-34-33-5
  Godina 2003
  Autori Branimir Kuljanin
  Strana od 65
  Strana do 89

  Istočno pitanje u ruskoj filozofiji

  Naučni skup Nauka i naša društvena stvarnost
  Publikacija Nauka i naša društvena stvarnost, Filozofski fakultet, Banja Luka, 2002., ISBN 99938-34-23-8
  Godina 2002
  Autori Branimir Kuljanin
  Strana od 137
  Strana do 159

  Politički interes i srpska istorijska svijest

  Naučni skup Nauka i obrazovanje - bitni činioci srpske duhovnosti
  Publikacija Nauka i obrazovanje - bitni činioci srpske duhovnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka, 2000
  Godina 2000
  Autori Branimir Kuljanin
  Strana od 381-388

  Čisto srce

  Naučni skup Ličnost, Četvrti filosofsko-bogoslovski simposion u dane Svetih Kirila i Metodija
  Publikacija Ličnost
  Godina 1998
  Autori Branimir Kuljanin
  Strana od 60
  Strana do 64

Knjige

  Rusija i evroazijska ideja

  Izdavač Udruženje Srpsko-ruski most Banja Luka
  ISBN 978-99955-731-3-3
  Godina 2015
  Autori Branimir Kuljanin
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 403

  Agora i oltar

  Izdavač Udruženje Srpsko-ruski most : Filozofski fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-731-4-0
  Godina 2015
  Autori Branimir Kuljanin
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 358

  Istočno pitanje u ruskoj misli: filozofija istorije i društveno-politička teorija. (Tom 2)

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-34-73-1
  Godina 2008
  Autori Branimir Kuljanin
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 538

  Istočno pitanje u ruskoj misli: filozofija istorije i društveno-politička teorija. (Tom 1)

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-34-74-8
  Godina 2008
  Autori Branimir Kuljanin
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 569