Navigacija

prof. dr Igor Krnetić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Klinička psihologija i psihopatologija
Datum izbora u zvanje 29. jun 2017.

Predmeti

Filozofski fakultet

MPS10UPS Uvod u psihoterapiju i savjetovanje
MPS10KBT Kognitivno-bihejvioralna terapija
PS1-PP32O Psihopatologija
MPS10PPS Praktikum iz psihoterapije i savjetovanja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj verbalnog sadržaja instrukcije na dužinu praćenja disfunkcionalnih pravila

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Jadranko Janković i Igor Krnetić
  Strana od 117
  Strana do 209

  Uloga pozitivnih uverenja o ruminiranju u depresivnim i ruminativnim reakcijama

  Časopis Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline
  Godina 2010
  Autori Igor Krnetić, Tatjana Vukosavljević-Gvozden i Borjanka Batinić
  Strana od 17
  Strana do 27

  Kognitivno-bihejvioralna terapija depresivnih poremećaja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Igor Krnetić
  Strana od 331
  Strana do 345

  Depresivno ruminiranje: priroda, teorija i tretman

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Igor Krnetić
  Strana od 423
  Strana do 432

  Odnos samopoštovanja i bezuslovnog prihvatanja sebe

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Igor Krnetić
  Strana od 377
  Strana do 384

  Psihologija u Bosni i Hercegovini

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2005
  Autori Igor Krnetić i Elma Pašić
  Strana od 235
  Strana do 251

Radovi sa skupova

  Utjecaj iracionalnih uvjerenja na prisutnost suicidalnih ideja

  Naučni skup Treći kongres psihologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2013
  Autori Dijana Sulejmanović i Igor Krnetić

  Uticaj iracionalnih uvjerenja na ispitnu anksioznost kod učenika trećih i četvrtih razreda srednjih stručnih škola

  Naučni skup Drugoi kongresa psihologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2012
  Autori Sanja Srdić, Irena Spasojević i Igor Krnetić

  Rad sa generalizovanom anksioznošću u okviru REBT-a

  Naučni skup Drugi kongres psihologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2012
  Autori Irena Spasojević i Igor Krnetić

  Evaluacija efekata kognitivno-bihejvioralne terapije djece sa deformitetima kičmenog stuba

  Naučni skup Psihološka istraživanja učenja i ponašanja
  Godina 2012
  Autori Tamara Ivanović i Igor Krnetić

  Koučing psihologija

  Naučni skup Prvi kongres psihologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2009
  Autori Igor Krnetić

  Upotreba SPACE modela u procesu kognitivno-bihejvioralne terapije

  Naučni skup Prvi kongres psihologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2009
  Autori Igor Krnetić

  Provjera psihometrijskih karakteristika upitnika bezuslovnog prihvatanja sebe

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Godina 2008
  Autori Igor Krnetić i Tatjana Vukosavljević-Gvozden

  Model bihejvioralno - kognitivnog tretmana sindroma hroničnog zamora

  Naučni skup Nauka i savremeni društveni procesi
  Godina 2007
  Autori Igor Krnetić

  Evaluacija racionalno emotivno bihejvioralne terapije socijalne anksioznosti: istraživanje na pojedincu

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Godina 2006
  Autori Igor Krnetić

  Psihoterapija klijenata sa slabim introspektivno-verbalnim sposobnostima

  Naučni skup Tradicija i savremenost
  Godina 2004
  Autori Igor Krnetić

Ostali radovi

  Terapija usmerena na saosećanje

  Godina 2015
  Autori Igor Krnetić i Paul Gilbert
  Strana od 125
  Strana do 150

  Terapija prihvatanjem i posvećenošću

  Godina 2015
  Autori Igor Krnetić i Sonja Batten
  Strana od 219
  Strana do 240

Knjige

  Kružna razmišljanja i uopštena uvjerenja koja vode u depresiju

  Izdavač Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, Banja Luka
  ISBN 978-99976-664-0-6
  Godina 2015
  Autori Igor Krnetić
  Tip knjige naučna knjiga