Navigacija

doc. dr Aleksandra Kostadinović-Račić
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta istorija
Datum izbora u zvanje 26. oktobar 2017.

Predmeti

Filozofski fakultet

MIS15OIS Opšta istorija srednjeg vijeka sa istoriografijom
MIS15HSV Hrišćanstvo u srednjem vijeku
MIS15OSV Opšta istorija srednjeg vijeka
MIS15KRA Krstaški ratovi
KZE124-16 Kultura zapadne Evrope od XII do XVI vijeka
OR123-16 Opšta istorija ranog srednjeg vijeka
MIS15SCV Srednjovjekovna civilizacija (odabrana poglavlja)
OP124 Opšta istorija poznog srednjeg vijeka
MIS15SŽS Svakodnevni život u srednjem vijeku
OR123 Opšta istorija ranog srednjeg vijeka
KZE123-16 Kultura zapadne Evrope od V do XII vijeka
OP124-16 Opšta istorija poznog srednjeg vijeka

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Arhont - župan ili knez?

  DOI 10.7251/RAD1725183K
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Kostadinović-Račić
  Broj 25
  Strana od 183
  Strana do 191

  Porijeklo i značenje riječi knez u srednjem vijeku

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Kostadinović-Račić
  Broj VII/7
  Strana od 31
  Strana do 36

  Titula kneza u vladarskoj lozi Nemanjića

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Kostadinović-Račić
  Broj 2
  Strana od 147
  Strana do 159

  Titula kneza u Dušanovom zakoniku

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Kostadinović-Račić
  Broj 10
  Strana od 245
  Strana do 252

  Stari srpski arhiv, knjiga I, Banja Luka 2002 (prikaz)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2003
  Autori Aleksandra Kostadinović-Račić
  Broj 6
  Strana od 362
  Strana do 363

  Jelena Mrgić - Radojčić, Donji Kraji: Krajina srednjovekovne Bosne, Beograd 2002 (prikaz)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2003
  Autori Aleksandra Kostadinović-Račić
  Broj 6
  Strana od 359
  Strana do 361

  Dragi Maliković, Kreditna politika Italijana u Dubrovniku (XIII-XVII vek), Beograd 2001 (prikaz)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2002
  Autori Aleksandra Kostadinović-Račić
  Broj 5
  Strana od 298
  Strana do 300

  Istorija privatnog života 1-3, priredili Filip Arijes i Žorž Dibi, Beograd 2000/01/02 (prikaz)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2002
  Autori Aleksandra Kostadinović-Račić
  Broj 5
  Strana od 279
  Strana do 285

  Slobodan Grubačić, Istorija nemačke kulture, Sremski Karlovci - Novi Sad 2001 (prikaz)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2002
  Autori Aleksandra Kostadinović-Račić
  Broj 2
  Strana od 177
  Strana do 179

  Džozef Linč, Istorija srednjovekovne crkve, Beograd 1999 (prikaz)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2001
  Autori Aleksandra Kostadinović-Račić
  Broj 4
  Strana od 287
  Strana do 289

Ostali radovi

  Nastavni program za četvrti razred gimnazije svih smjerova (nastavni predmet istorija)

  Godina 2014
  Autori Aleksandra Kostadinović-Račić, Milija Marjanović i Radica Drinić
  Strana od 160
  Strana do 184
  Veb adresa www.vladars.net

  Nastavni program za treći razred gimnazije svih smjerova (nastavni predmet istorija)

  Godina 2013
  Autori Aleksandra Kostadinović-Račić, Milija Marjanović i Radica Drinić
  Strana od 143
  Strana do 178
  Veb adresa www.vladars.net

  Nastavni program za drugi razred gimnazije svih smjerova (nastavni predmet istorija)

  Godina 2012
  Autori Aleksandra Kostadinović-Račić, Milija Marjanović i Radica Drinić
  Strana od 103
  Strana do 136
  Veb adresa www.vladars.net

  Nastavni program za prvi razred gimnazije svih smjerova (nastavni predmet istorija)

  Godina 2011
  Autori Aleksandra Kostadinović-Račić, Milija Marjanović i Radica Drinić
  Strana od 87
  Strana do 108
  Veb adresa www.vladars.net