Navigacija

prof. dr Radivoje Kerović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Istorija filozofije
Datum izbora u zvanje 18. jul 2013.

Predmeti

Filozofski fakultet

F1-IF3 Istorija filozofije III
F1-MNF Metodika nastave filozofije
MFF10FAN Filozofska antropologija
F1-IF6 Istorija filozofije VI
F1-IF2-1 Istorija filozofije II
F1-MN Metodika nastave filozofije
F1-IF3-1 Istorija filozofije III
F1-SRF Srpska filozofija
MFF10SF1 Savremena filozofija I
MFF10SFM Srpska filozofska misao
F1-IF4-1 Istorija filozofije IV
F1-FANT-1 Filozofska antropologija
MFF10SF2 Savremena filozofija II
MFF10EGZ Egzistencijalna antropologija
F1-HRA Hrišćanska antropologija
F1-FANT1 Filozofska antropologija I
F1-SFM Srpska filozofska misao
F1-IF4 Istorija filozofije IV
F1-FANT2 Filozofska antropologija II
F1-IF5 Istorija filozofije V
F1-EGZA Egzistencijalna antropologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Religija, moral, etika i normativi čovječnosti

  DOI 10.7251/FIG1710129K
  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2017
  Autori Radivoje Kerović
  Volumen 23
  Strana od 129
  Strana do 152
  Veb adresa filozofski.godisnjak@gmail.com

  Sarajevski atentat u ozračju slobode

  DOI 10.7251/POL1407037K
  Časopis POLITEIA
  Godina 2014
  Autori Radivoje Kerović
  Volumen 22
  Strana od 37
  Strana do 59
  Veb adresa politeia.fpnbl.org

  Filozofija u psihijatriji

  Časopis Arhe
  Godina 2012
  Autori Radivoje Kerović
  Volumen 17
  Strana od 159
  Strana do 175

  Jezik u ogledalu odgovornosti

  Časopis treci program
  Godina 2010
  Autori Radivoje Kerović
  Volumen 20
  Strana od 185
  Strana do 204
  Veb adresa radiobg3@rts.rs

  Egzistencija u svjetlu samobitnosti

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2009
  Autori Radivoje Kerović
  Volumen 26
  Strana od 231
  Strana do 257

  Filozofija između dijaloga i monologa

  Časopis treci program
  Godina 2007
  Autori Radivoje Kerović
  Volumen 16
  Strana od 255
  Strana do 271

  Savremeni čovjek i smisao

  Časopis treći program
  Godina 2005
  Autori Radivoje Kerović
  Volumen 36
  Strana od 9
  Strana do 45

  Antropološke osnove stila

  Časopis Stil
  Godina 2004
  Autori Radivoje Kerović
  Volumen 10
  Strana od 121
  Strana do 130
  Veb adresa www.sanu.ac.yu/stil/index.htm

  Putevi filozofije i ljudsko znanje

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2004
  Autori Radivoje Kerović
  Volumen 36
  Strana od 21
  Strana do 58

  Mišljenje i egzistencija

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2003
  Autori Radivoje Kerović
  Volumen 24
  Strana od 371
  Strana do 395

Radovi sa skupova

  Medijalizacija svijesti, vještački svijet i smisao filozofije

  Naučni skup Filozofija, književnost i novi mediji
  Publikacija Filozofija, književnost i novi mediji
  Godina 2018
  Autori Radivoje Kerović
  Strana od 7
  Strana do 24

  Čemu zaista nacionalni identitet-danas i svagda?

  Naučni skup Funkcija tradicije u oblikovanju nacionalnog identiteta Srba
  Publikacija Tradicija i identitet
  Godina 2014
  Autori Radivoje Kerović
  Strana od 37
  Strana do 56

  Bolonjski proces i status nauke na univerzitetu

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Publikacija Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Radivoje Kerović
  Strana od 59
  Strana do 92

  Savremeni politički poredak i ideja pravde

  Naučni skup Savremeni politički poredak i ideja pravde
  Publikacija Savremeni politički poredak i ideja pravde
  Godina 2007
  Autori Radivoje Kerović
  Strana od 159
  Strana do 179

  Integracijski tokovi i očuvanje vlastitosti

  Naučni skup Integracija i tradicija
  Publikacija Integracija i tradicija
  Godina 2003
  Autori Radivoje Kerović
  Strana od 67
  Strana do 77

  Funkcija filozofskog mišljenja u tehnološkoj civilizaciji

  Naučni skup Filozofsko - filološke nauke na početku 21. vijeka
  Publikacija Filozofsko - filološke nauke na početku 21. vijeka
  Godina 2001
  Autori Radivoje Kerović
  Strana od 535
  Strana do 554

Ostali radovi

  Savremenost Kneževićeve filozofije

  Godina 2014
  Autori Radivoje Kerović
  Strana od 345
  Strana do 392

  Filozofija i evropska kultura

  Godina 2007
  Autori Radivoje Kerović
  Strana od 77
  Strana do 142

  Antropološke osnove ličnosti

  Godina 2005
  Autori Radivoje Kerović
  Strana od 357
  Strana do 402

Knjige

  Samobitnost i dostojanstvo

  Izdavač Bernar/Beograd- Riznica/Banja Luka
  ISBN 978-86-6431-014-7
  Godina 2015
  Autori Radivoje Kerović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 250

  Tajna ljudskog bitka

  Izdavač Filozofsko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99938-866-9-3
  Godina 2011
  Autori Radivoje Kerović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 873

  Smisao i egzistencija

  Izdavač Filozofsko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99938-866-3-1
  Godina 2008
  Autori Radivoje Kerović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 343

  Čovjek i tehnološka civilizacija

  Izdavač Filozofsko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 99938-866-0-2
  Godina 2006
  Autori Radivoje Kerović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 270

  Istorija filozofije 1-2

  Izdavač Javna Ustanova Književna Zadruga,Banja Luka
  ISBN 99938-33-28-2
  Godina 2006
  Autori Radivoje Kerović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 1490

  Čovjek u središtu

  Izdavač Filozofski fakultet/Banja Luka - Svetovi/Novi Sad
  ISBN 99938-603-7-9
  Godina 2002
  Autori Radivoje Kerović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 430