Navigacija

prof. dr Miodrag Živanović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Istorija filozofije
Datum izbora u zvanje 17. septembar 2007.

Predmeti

Filozofski fakultet

F1-ONT2 Ontologija II
F1-ONT4 Ontologija IV
F2-FJ Filozofija jezika
F2-KTD Kritička teorija društva
F2-ANF Analitička filozofija
F1-MF Marksistička filozofija
F1-FJ Filozofija jezika
F1-KTD Kritička teorija društva
F2-HMN Hermeneutika
F1-PMM Postmoderno mišljenje
F1-ONT3 Ontologija III
F2-FOP Filozofske osnove pedagogije
F1-ONT1 Ontologija I
F2-MF Marksistička filozofija