Navigacija

prof. dr Miodrag Živanović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Istorija filozofije
Datum izbora u zvanje 13. septembar 2007.

Predmeti

Filozofski fakultet

F1-ONT3 Ontologija III
F1-ONT4 Ontologija IV
F2-HMN Hermeneutika
F1-MF Marksistička filozofija
MFF10KTD Kritička teorija društva
F1-ONT2 Ontologija II
MFF10FOP Filozofske osnove pedagogije
MFF10AFF Analitička filozofija
F1-ONT1 Ontologija I
MFF10FFJ Filozofija jezika
MFF10MFF Marksistička filozofija
F1-FJ Filozofija jezika
F1-KTD Kritička teorija društva