Navigacija

prof. dr Miroslav Drinić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Filozofija nauke
Datum izbora u zvanje 25. maj 2017.

Predmeti

Filozofski fakultet

F1-FT Filozofija tehnike
F1-FP Filozofija prirode
F1-FN-1 Filozofija nauke
F1-UF1-2 Uvod u filozofiju
F1-UF2 Uvod u filozofiju II
F1-ŠF Španska filozofija
F1-FN2 Filozofija nauke II
F1-UF1-1-2 Uvod u filozofiju
F1-PMM Postmoderno mišljenje
F1-UF1 Uvod u filozofiju I
F1-FN1 Filozofija nauke 1
MFF10FLT Filozofija tehnike
F2-PMM Postmoderno mišljenje
F1-TS1 Teorija saznanja I

Elektrotehnički fakultet

Z5BB Filozofija
2230 Filozofija
Z104 Filozofija

Fakultet političkih nauka

S-2 Uvod u filozofiju
SR1-2 Uvod u filozofiju
SR-2 Uvod u filozofiju

Prirodno-matematički fakultet

1C07HOS351 Filozofija prirodnih nauka
1C07FOS351 Filozofija prirodnih nauka

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Brisanje lika postojećeg i tišina pred tajnom neizrecivog

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 15
  Strana do 27

  Slika i svijet

  Časopis PUTEVI časopis za književnost, umjetnost i kulturu
  Godina 2017
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 69
  Strana do 74

  Od vedre slikovnosti ka moderni i postmodernom opozivu imaginarnog

  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 273
  Strana do 293

  Umjetnost i subjektivnost u epohi sustezanja božanskog

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 11
  Strana do 31

  Od smrti natčulnog do osvještenja u umjetnosti

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 43
  Strana do 73

  Kantov okret; definitivno razdvajanje ljudskog i božanskog

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2013
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 91
  Strana do 118

  Krajem protiv vlastite smrti

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2013
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 159
  Strana do 176

  Pokušaj rekonstruisanja veze dekonstrukcije i teorije matematičkog kontnuuma

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2012
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 97
  Strana do 118

  O razlici, blizini i granici

  Časopis Treći program RDU Radio-televizija Srbije
  Godina 2009
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 253
  Strana do 272

  Dijalektika moderne i slijepa ulica postmoderne

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2008
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 39
  Strana do 70

  Smrt Boga i bludnja kroz beskrajno ništa

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2007
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 143
  Strana do 176

  Metafizička eksplozija i nova ideja jedinstva nauke i prirode

  Časopis Metodologija naučnog rada, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, knj.9
  Godina 2005
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 91
  Strana do 120

  Iskustvo savremenosti kao iskustvo konačnosti bitka

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2005
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 173
  Strana do 192

  Iskustvo predaje i zadaća savremenom mišljenja

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2005
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 57
  Strana do 69

  Destrukcija referentnog poretka i nulta tačka arhitekture

  Časopis FILOZOFSKI GODIŠNJAK
  Godina 2003
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 277
  Strana do 291

  Metafizika i fizika postmoderne

  Časopis Helios, Prelom, Banja Luka
  Godina 1998
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 69
  Strana do 74

Radovi sa skupova

  Jezik i iskustvo pamćenja u post/tehnološkoj utopiji

  Naučni skup Jezik, um i samobitnost, Filozofsko društvo Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 187
  Strana do 201

  Pitanje o antihumanizmu kao pokretanje pitanja o smislu bitka izvan metafizičkog horizonta

  Naučni skup Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije, Novembarski susreti
  Godina 2012
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 285
  Strana do 304

  Moć uzvraćanja pogleda i neponovljiva blizina stvari

  Naučni skup Zbornik radova „Kritička teorija društva“, Udruženje za filozofiju i društvenu misao
  Godina 2010
  Autori Miroslav Drinić

  O jednom i neponovljivom

  Naučni skup Zbornik radova sa Naučnog skupa Jedinstvo nauke danas, Knjiga 4, Tom II
  Godina 2003
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 101
  Strana do 126

  Tradicija i informatičke tehnologije

  Naučni skup Institut za filozofiju i društvenu teoriju
  Godina 2003
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 249
  Strana do 256

  Put umjetnosti kao sudbina ljudstva

  Naučni skup Zbornik društveno-humanističkinauka, tematski broj «Mišljenje i izazovi vremena», Matica srpska Republike Srpske
  Godina 2002
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 129
  Strana do 144

  Postmoderni pluralizam i pojam nove realnosti

  Naučni skup Zbornik radova sa naučnog skupa filozofsko-filološke nauke na početku 21. vijeka
  Godina 2001
  Autori Miroslav Drinić
  Strana od 555
  Strana do 572

Knjige

  Filosofija u doba nauke i tehnike

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99976-27-07-0
  Godina 2017
  Autori Miroslav Drinić
  Tip knjige naučna knjiga

  Apofatizam i ikonoklazam u savremenoj umjetnosti

  Izdavač Filozofsko društvo Republike Srpske i Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-75-5
  Godina 2016
  Autori Miroslav Drinić
  Tip knjige naučna knjiga

  Od rastjelovljenja do gnostičkog poništenja

  Izdavač Udruženje za filozofiju i društvenu misao
  ISBN 978-99938-897-6-2
  Godina 2016
  Autori Miroslav Drinić
  Tip knjige naučna knjiga

  Umjetnost i moderna subjektivnost

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-40-3
  Godina 2013
  Autori Miroslav Drinić
  Tip knjige naučna knjiga

  Nauka i metafizika

  Izdavač Vidici Banja Luka
  ISBN 978-99938-866-7-9
  Godina 2010
  Autori Miroslav Drinić
  Tip knjige naučna knjiga

  Čovjek i tehnološka civilizacija

  Izdavač Filozofsko društvo RS
  ISBN 99938-866-0-2
  Godina 2006
  Autori Miroslav Drinić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Integracija i ličnost

  Izdavač Art-print
  ISBN 99938-866-0-2
  Godina 2005
  Autori Miroslav Drinić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije

  Kriza i kraj umjetnosti

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-34-03-3
  Godina 2002
  Autori Miroslav Drinić
  Tip knjige naučna knjiga