Navigacija

prof. dr Nataša Vilić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Estetika
Datum izbora u zvanje 27. oktobar 2016.

Predmeti

Filozofski fakultet

PVE112 Estetika
MFF10SES Savremene estetičke teorije
MFF10FFK Filozofija kulture
F1-FU Filozofija umjetnosti
F1-EST1 Estetika I
F1-FK Filozofija kulture
F1-EST2 Estetika II
MFF10FUM Filozofija umjetnosti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OA07EUA Estetika u arhitekturi

Akademija umjetnosti

LUE1 Estetika 1
DUPRDEST2 Estetika 2
13DKMEST1 Estetika 1
13DKMEST2 Estetika 2
13DRDPEST1 Estetika 1
13DRDPEST2 Estetika 2
13MEST1 Estetika 1
DUPRDEST1 Estetika 1
13DREST2 Estetika 2
LUE2 Estetika 2
13DAFEST Estetika
MUEST1 Estetika 1
13MEST2 Estetika 2
13DREST1 Estetika 1
17LUE1 Estetika 1
MUEST2 Estetika 2
17LUE2 Estetika 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Pitagorejsko učenje o estetici i muzici

  DOI 10.7251/RADFIZ1623033V
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Nataša Vilić
  Broj 23
  Strana od 33
  Strana do 43

  Pop-art i kritika recepcije praznine duha (društva) u delima Endija Vorhola

  DOI 10.7251/SOCSR1509071V
  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2015
  Autori Nataša Vilić
  Broj 9
  Strana od 71
  Strana do 84
  Veb adresa www.socioloskidiskurs.com

  Ontološko-gnoseološki pogledi na lepotu u vizantijskoj estetici

  DOI 10.72551/POL1509113V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2015
  Autori Nataša Vilić
  Broj 9
  Strana od 113
  Strana do 124
  Veb adresa http://politeia.fpnbl.org

  Ontički momenat (u) umetnosti

  DOI 10.7251/RAD1622005V
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2015
  Autori Nataša Vilić
  Broj 22
  Strana od 79
  Strana do 90
  Veb adresa www.radoviff.org

  Platonov smisao suštine bivstvovanja lepog

  DOI 10.7251/RAD1521006V
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2015
  Autori Nataša Vilić
  Broj 21
  Strana od 105
  Strana do 106
  Veb adresa www.radoviff.org

  Umjetnost kao komunikacija

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2014
  Autori Nataša Vilić i Dragana Vilić
  Broj 20
  Strana od 165
  Strana do 179
  Veb adresa http://dx.doi.org/10.725/RAD1420165V

  Pojam ružnog u (filosofiji) umjetnosti i estetici

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Nataša Vilić
  Broj 15
  Strana od 153
  Strana do 163
  Veb adresa www.radoviff.org

  Filosofija u djelu umjetnosti

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Nataša Vilić
  Broj 13
  Strana od 45
  Strana do 53
  Veb adresa www.radoviff.org

  Biotehnologija - nada i moguća prijetnja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Dragana Vilić i Nataša Vilić
  Broj 10
  Strana od 227
  Strana do 245
  Veb adresa http://ff.unibl.org/index.php/publikacije/2013-05-07-09-36-40

  Umjetnost, (filosofija) kultura(e) i moderni duh

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Nataša Vilić
  Broj 12
  Strana od 279
  Strana do 289
  Veb adresa www.radoviff.org

  Mjesto umjetnosti u filozofijskom sistemu G.V.F. Hegela

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Nataša Vilić
  Broj 11
  Strana od 81
  Strana do 91
  Veb adresa www.radoviff.org

  'Čisti jezik" i "jezičke igre"

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2007
  Autori Nataša Vilić i Milena Karapetrović
  Broj 10
  Strana od 149
  Strana do 163
  Veb adresa http://ff.unibl.org/index.php/publikacije/2013-05-07-09-36-40

  Fenomen kiča

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Nataša Vilić
  Volumen 9
  Strana od 215
  Strana do 225
  Veb adresa www.radoviff.org

  Da li se može opravdati ubistvo čak iako je iz plemenite pobude kao što je milosrđe (eutanazija)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2005
  Autori Nataša Vilić
  Broj 8
  Strana od 191
  Strana do 217
  Veb adresa www.radoviff.org

Radovi sa skupova

  POP-UMETNOST - (PRE)SLIKA DUHA NAŠEG VREMENA

  Naučni skup Naučni skup "Banjalučki novembarski susreti": KRITIČKO MIŠLJENJE - FAKTOR RAZVOJA NAUKE I DRUŠTVA
  Publikacija Zbornik radova s naučnog skupa "Banjalučki novembarski susreti", Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 99
  Strana do 107

  Tajni svet (dela) umetnosti

  Naučni skup Naučni skup "Banjalučki novembarski susreti": Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Publikacija Knjiga 13, Zbornik radova s naučnog skupa "Banjalučki novembarski susreti"
  Godina 2013
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 429
  Strana do 436

  (Kulturna) stvarnost u medijskom ogledalu

  Naučni skup KULTURA I MEDIJI, Matica Srpska - Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Nataša Vilić i Dragana Vilić
  Strana od 57
  Strana do 75

  Doba (anti)umjetnosti i (anti)kulture

  Naučni skup Naučni skup „Banjalučki novembarski susreti“: Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Publikacija Knjiga 10, Zbornik radova s naučnog skupa "Banjalučki novembarski susreti"
  Godina 2009
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 153
  Strana do 161
  Veb adresa www.ff.unibl.org

  (Među)uticaj savremene umjetnosti i kulture,

  Naučni skup Naučni skup „Banjalučki novembarski susreti“: Nauka, kultura i ideologija
  Publikacija Tom I, Knjiga 9, Zbornik radova s naučnog skupa "Banjalučki novembarski susreti"
  Godina 2008
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 331
  Strana do 337
  Veb adresa www.ff.unibl.org

  Kultura mira na Balkanu

  Naučni skup Naučni skup „Banjalučki novembarski susreti“: Nauka i savremeni društveni procesi
  Publikacija Tom I, Knjiga 8, Zbornik radova s naučnog skupa "Banjalučki novembarski susreti"
  Godina 2007
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 315
  Strana do 325
  Veb adresa www.ff.unibl.org

  Tradicija refleksija sadašnjosti, sadašnjost refleksija tradicije

  Naučni skup Naučni skup „Banjalučki novembarski susreti“: Tradicija i savremenost
  Publikacija Tom II, Knjiga 5, Zbornik radova s naučnog skupa "Banjalučki novembarski susreti"
  Godina 2004
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 663
  Strana do 679
  Veb adresa www.ff.unibl.org

Ostali radovi

  Učešće na naučnom skupu republičkog značaja "Banjalučki novembarski susreti" s referatom Arhitektura kao umetnost?!

  Godina 2015
  Autori Nataša Vilić

  Tekst Mutum est pictura poema za Katalog za 14. godišnju izložbu radova studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

  Godina 2015
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na naučnom skupu republičkog značaja "Banjalučki novembarski susreti" s referatom Pop-umetnost - (pre)slika duha našeg vremena

  Godina 2014
  Autori Nataša Vilić

  Realizovan nacionalni naučni projekat Socijalno stabilizujuća uloga medija u svojstvu saradnika na projektu

  Godina 2013
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na naučnom skupu republičkog značaja "Banjalučki novembarski susreti" s referatom Tajni svet (dela) umetnosti

  Godina 2012
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na okruglom stolu "Kultura i mediji" s referatom (Kulturna) stvarnost u medijskom ogledalu

  Godina 2012
  Autori Nataša Vilić i Dragana Vilić

  Doktorska disertacija: Filosofija i protivrječja savremene kulture

  Godina 2011
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 1
  Strana do 204

  Doprinos održavanju 4. naučno-stručnog skupa „Studenti u susret nauci“ sa međunarodnim učešćem, Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci

  Godina 2011
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na naučnom skupu republičkog značaja "Banjalučki novembarski susreti" s referatom Doba (anti)umjetnosti i (anti) kulture

  Godina 2009
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na naučnom skupu republičkog značaja "Banjalučki novembarski susreti" s referatom (Među)uticaj savremene kulture i umjetnosti

  Godina 2008
  Autori Nataša Vilić

  Prikaz knjige H. Han, O. Nojrat, R. Karnap, Znanastveno shvatanje svijeta – Bečki krug

  Godina 2008
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 349
  Strana do 351
  Veb adresa www.radoviff.org

  Magistarski rad: Djelo umjetnosti i njegova estetska stvarnost

  Godina 2007
  Autori Nataša Vilić
  Strana od 1
  Strana do 120

  Učešće na naučnom skupu republičkog značaja "Banjalučki novembarski susreti" s referatom Kultura mira na Balkanu

  Godina 2007
  Autori Nataša Vilić

  Ljepota - način postojanja istine

  Godina 2007
  Autori Nataša Vilić

  Učešće na naučnom skupu republičkog značaja "Banjalučki novembarski susreti" s referatom Tradicija refleksija sadašnjosti, sadašnjost refleksija tradicije

  Godina 2004
  Autori Nataša Vilić

Knjige

  UVOD U ESTETIKU (sa kratkim pregledom istorije estetike: Antika i Srednji vek)

  Izdavač Udruženje za filozofiju i društvenu misao, Banja Luka
  ISBN 978-99938-897-4-8
  Godina 2016
  Autori Nataša Vilić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 166

  Socijalno stabilizirajuća uloga medija

  Izdavač Udruženje sociologa-Banja Luka
  ISBN ISBN 978-99955-720-3-7
  Godina 2013
  Autori Nemanja Đukić, Dragana Vilić, Nataša Vilić i Dragana Rašević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 63

  Filosofija (djela) umjetnosti

  Izdavač "KASPER", Banja Luka
  ISBN 978-99955-653-4-3
  Godina 2009
  Autori Nataša Vilić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 210