Navigacija

doc. dr Slavojka Beštić-Bronza
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta istorija
Datum izbora u zvanje 23. jun 2016.

Predmeti

Filozofski fakultet

MIS15IZE Istorija Zapadne Evrope
DH148 Drugi svjetski rat i Hladni rat
MIS15ICE Istorija Centralne Evrope
MIS15OSA Opšta savremena istorija - ključni politički i društveni fenomeni
MIS15PRO Propaganda u XX vijeku
MIS15OSI Opšta savremena istorija - ključni politički i društveni fenomeni
OS147 Opšta savremena istorija (1914-1939)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Propuštene prilike – odnosi između zapadnonjemačkog kancelara Helmuta Šmita i jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita 1974-1980

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2012
  Autori Slavojka Beštić-Bronza
  Volumen 4
  Strana od 319
  Strana do 330

  Odnosi zapadnonjemačkog kancelara Vilija Branta i Francuske u doba Istočne politike (1969-1974)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2010
  Autori Slavojka Beštić-Bronza
  Volumen 2
  Strana od 371
  Strana do 378

  Djelatnost jugoslovenske ekstremne emigracije u SR Njemačkoj

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2009
  Autori Slavojka Beštić-Bronza
  Volumen 1
  Strana od 421
  Strana do 435

  Obeštećenje jugoslovenskih žrtava nacističkih progona

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2007
  Autori Slavojka Beštić-Bronza
  Volumen 10
  Strana od 253
  Strana do 291

  Vili Brant - godine u egzilu

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Slavojka Beštić-Bronza
  Volumen 9
  Strana od 241
  Strana do 264

  Dva zbornika radova Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci

  Časopis Istorija 20. veka
  Godina 2003
  Autori Slavojka Beštić-Bronza
  Volumen 2003
  Broj 2
  Strana od 206
  Strana do 211

  Volter Laker, Istorija Evrope 1945-1992

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2002
  Autori Slavojka Beštić-Bronza
  Volumen 5
  Strana od 286
  Strana do 289

Radovi sa skupova

  Karakteristike povlačenja Austro-Ugarske sa prostora Bosne i Hercegovine, novembra 1918.

  Naučni skup Nauka, kultura i ideologija
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa, Nauka, kultura i ideologija (Banja Luka, 12-13. decembar 2008), Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Naučni skupovi, Banja Luka 2008, Knjiga 9, Tom I
  Godina 2008
  Autori Slavojka Beštić-Bronza
  Strana od 215
  Strana do 232

Ostali radovi

  Ordinary People in Extraordinary Country. Yugoslavia between East and West 1945-1980

Knjige

  Istorija jugoslovenske ideje 1500-1918

  Izdavač Nezavisni univerzitet Banja Luka
  ISBN 978-99955-41-97-2
  Godina 2018
  Autori Boro Bronza, Slavojka Beštić-Bronza, Boško Branković i Borivoje Milošević
  Tip knjige naučna knjiga