Navigacija

prof. dr Zoran Arsović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Istorija filozofije
Datum izbora u zvanje 28. maj 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

F1-IF1-2 Istorija filozofije I
F1-OM Osnove metafizike
F1-IF2 Istorija filozofije II
F1-LOG2 Logika II
FV111 Filozofija vaspitanja
PF111 Pregled filozofije
F2-SOT Savremene ontološke teorije
PS1-FI12I Filozofija – izabrane teme
F1-IF1 Istorija filozofije I
F2-MFS Moderna filozofija subjektivnosti
FO112 Filozofija obrazovanja
F1-IF1-1-2 Istorija filozofije I
F1-VIZF Vizantijska filozofija
UF-07 Uvod u filozofiju
FV111-07 Filozofija vaspitanja
F1-FF Fenomenološka filozofija
LOG-07 Logika

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1SFIL Filozofija sporta

Filološki fakultet

09EFS Fenomenologija stvaralaštva

Fakultet političkih nauka

P-2 Uvod u filozofiju
N-2 Uvod u filozofiju