Navigacija

mr Valentina Milekić
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 12

051/340-123
lokal 123
Uža naučna/umjetnička oblast Teorija književnosti
Datum izbora u zvanje 3. oktobar 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

TK124-10 Teorija književnosti
TK124 Teorija književnosti

Filološki fakultet

12STKNJ1 Teorija književnosti 1
12STKNJ2 Teorija književnosti 2
12RUTK Uvod u teoriju književnosti
13IUTK Uvod u teoriju književnosti

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Terenska nastava na univerzitetu

  Naučni skup Nauka i nastavna praksa
  Godina 2015
  Autori Valentina Milekić i Danijela Jelić

  Zdravice i druge usmene forme u poeziji Đorđa Sladoja

  Naučni skup Paisievi četeniя
  Godina 2015
  Autori Danijela Jelić i Valentina Milekić
  Strana od 156
  Strana do 169

  Slika rata u Ćopićevim romanima

  Naučni skup Rat i književnost
  Godina 2014
  Autori Valentina Milekić

  Humor i melanholija u Ćopićevim romanima

  Naučni skup Ćopićevsko modelovanje realnosti kroz humor i satiru
  Publikacija zbornik radova sa međunarodnog skupa "Ćopićevsko modelovanje realnosti kroz humor i satiru", u okviru međunarodnog projekta "Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića"
  Godina 2014
  Autori Valentina Milekić
  Strana od 123
  Strana do 134

  L’immagine di Venezia nel romanzo serbo contemporaneo

  Naučni skup Convegno internationale L’Italia altrove, III Convegno internazionale di Studi dell’AIBA
  Publikacija Convegno internationale L’Italia altrove, Atti del il III Convegno internazionale di Studi dell’AIBA, Lulu Press, NC, USA
  Godina 2014
  Autori Sanja Macura i Valentina Milekić
  Strana od 21
  Strana do 30

  KNJIŽEVNI POSTUPCI U DVA RATNA ROMANA „TOP JE BIO VREO“ VLADIMIRA KECMANOVIĆA I „OD OGNJENE DO BLAGE MARIJE“ JOVANA RADULOVIĆA

  Naučni skup Nauka i politika
  Publikacija Naučni skup Nauka i politika
  Godina 2011
  Autori Valentina Milekić
  Strana od 333
  Strana do 343

Ostali radovi

  Slika Drugog u romanima Branka Ćopića

  Godina 2014
  Autori Valentina Milekić
  Strana od 1
  Strana do 194

  Top je bio vreo Vladimira Kecmanovića i Od Ognjene do Blage Marije Jovana Radulovića

  Godina 2014
  Autori Valentina Milekić
  Strana od 283
  Strana do 300

  Motiv došljaka u romanu "Ne tuguj bronzana stražo"

  Godina 2013
  Autori Valentina Milekić
  Strana od 339
  Strana do 362

  DVOSTABLA ISTINA, prikaz knjige "Epitaf zatrtima" Sanje Macure

  DOI 10.7251/FIL1205343M
  Godina 2012
  Autori Valentina Milekić
  Strana od 343
  Strana do 348

  STUDIJA O CRNJANSKOM, prikaz knjige Ane Gvozdenović "Oblaci, školjke, trave"

  Godina 2011
  Autori Valentina Milekić
  Strana od 139
  Strana do 145

  ZAGLEDANOST U APSOLUT, Prikaz knjige Ranka Pavlovića "Žurka kod Ekermana"

  Godina 2011
  Autori Valentina Milekić
  Strana od 150
  Strana do 154

  BANJALUČKA PROLJETNA RAPSKODIJA, kritika

  Godina 2011
  Autori Valentina Milekić
  Strana od 211
  Strana do 217

  "TOP JE BIO VREO" VLADIMIRA KECMANOVIĆA, prikaz

  Godina 2009
  Autori Valentina Milekić
  Strana od 266
  Strana do 271

Knjige

  Narodne zdravice. Građa i komentari.

  Izdavač Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-36-9
  Godina 2017
  Autori Valentina Milekić i Danijela Jelić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 251