Navigacija

Milica Jošić-Milinović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 5

051/340-136
lokal 136
Uža naučna/umjetnička oblast Specifične književnosti – angloamerička književnost
Datum izbora u zvanje 24. april 2014.

Predmeti

Filološki fakultet

12EAK70g Američka književnost od 1970. godine
12EAK20v Američka književnost do 20. vijeka
12EAKPP20v Američka književnost prve polovine 20. vijeka
09ESAKNJ Savremena američka književnost
09EVK Viktorijanska književnost
09EMAK Moderna američka književnost
12EVK Viktorijanska književnost

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Modernising University-level EFL Literature Classes

  Naučni skup 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics: Teaching, Acquiring and Applying Intercultural Linguistic Competence
  Publikacija Akbarov A. (ed.). Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education. Sarajevo: International Burch University
  Godina 2014
  Autori Jelena Pažin i Milica Jošić
  Strana od 1361
  Strana do 1367

Ostali radovi

  A (Realistic) Portrait of Women in Fitzgerald’s ‘The Great Gatsby’

  Godina 2015
  Autori Milica Jošić
  Strana od 147
  Strana do 154

  CALL in Teaching English at the University of Banja Luka

  Godina 2015
  Autori Milica Jošić-Milinović i Dejan Milinović
  Strana od 201
  Strana do 212

  Using Language Labs for Interpretation Practice

  Godina 2014
  Autori Dejan Milinović i Milica Jošić-Milinović
  Strana od 469
  Strana do 474

  Modernising University-level EFL Literature Classes

  Godina 2014
  Autori Milica Jošić-Milinović i Jelena Pažin
  Strana od 1361
  Strana do 1367