Navigacija

doc. dr Sanja Kobilj
docent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 4

051/340-141
lokal 141
Uža naučna/umjetnička oblast Specifične književnosti – italijanska književnost
Datum izbora u zvanje 26. oktobar 2017.

Predmeti

Filološki fakultet

13IIK15i16v Italijanska književnost 15. i 16. vijeka
13IIK20v Italijanska književnost 20. vijeka
09IIKNJ1 Italijanska književnost 1
09IIKNJ4 Italijanska književnost 4
09FIJ1 Italijanski jezik I
13IUIK Uvod u italijansku književnost
09FIJ2 Italijanski jezik II
OFL16IJ1 Italijanski jezik 1
OFL16IJ2 Italijanski jezik 2
09IIKNJ5 Italijanska književnost 5
13IIK14v Italijanska književnost 14. vijeka
09FIJ4 Italijanski jezik IV
13IIK17i18v Italijanska književnost 17. i 18. vijeka
09NJIJ4 Italijanski jezik IV
13IIK19v Italijanska književnost 19. vijeka
09FIJ3 Italijanski jezik III

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Motiv traume u pjesmama "Noćna dama" i "Bljesak" Đovanija Paskolija

  DOI 10.21618/fil1715383k
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Sanja Kobilj
  Volumen VIII
  Broj 15
  Strana od 383
  Strana do 393

  Rompere il tabù: Il tema dell'abbandono dei figli in una Donna di Sibilla Aleramo e La figlia oscura di Elena Ferrante

  Časopis Raudem, Revista de Estudios de las Mujeres
  Godina 2015
  Autori Sanja Kobilj
  Broj 3
  Strana od 252
  Strana do 267

Radovi sa skupova

  Potraga za majkom u romanu Satovi u majčinoj sobi Tanje Stupar Trifunović

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/ZRNS1701477K
  Publikacija Nauka i stvarnost
  Godina 2016
  Autori Sanja Kobilj
  Strana od 477
  Strana do 485

  Corporeità e disagio di essere. Il rapporto madre-figlia in “Madre e figlia” di Francesca Sanvitale, “L’amore molesto” di Elena Ferrante e “Pelle di marmo” di Slavenka Drakulić

  Naučni skup La voces de las diosas
  Publikacija La voces de las diosas
  Godina 2012
  Autori Sanja Kobilj
  Strana od 723
  Strana do 736

  L’immagine della madre nell’opera di Elsa Morante

  Naučni skup Letteratura tra percorsi tematici e avventure metodologiche
  Publikacija Letteratura tra percorsi tematici e avventure metodologiche, Editura universitatii din Bucuresti, Bukurešt
  Godina 2009
  Autori Sanja Kobilj
  Strana od 260
  Strana do 264