Navigacija

mr Danijela Jelić
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 17

051/340-127
lokal 127
Uža naučna/umjetnička oblast Specifične književnosti – srpska književnost
Datum izbora u zvanje 13. februar 2014.

Predmeti

Filološki fakultet

09SSRR Srpski romantizam
12SSKROM Srpska književnost romantizma
09SSKNJ18v Srpska književnost 18. vijeka
12SSKP Srpska književnost predromantizma
09ISRR Srpski romantizam
13RSKNJSD Srpska književnost srednjeg doba
09ISKNJ18v Srpska književnost 18. vijeka
12RSKNJ18v Srpska književnost 18. vijeka
09SSP Srpski predromantizam
12SSKBK Srpska književnost od baroka do klasicizma
12SSKREA Srpska književnost realizma
12RSKNJ19v1 Srpska književnost 19. vijeka 1
12RSKNJ19v2 Srpska književnost 19. vijeka 2

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Terenska nastava na univerzitetu

  Naučni skup Nauka i nastavna praksa
  Godina 2015
  Autori Valentina Milekić i Danijela Jelić

  Zdravice i druge usmene forme u poeziji Đorđa Sladoja

  Naučni skup Paisievi četeniя
  Godina 2015
  Autori Danijela Jelić i Valentina Milekić
  Strana od 156
  Strana do 169

Knjige

  Narodne zdravice. Građa i komentari.

  Izdavač Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-36-9
  Godina 2017
  Autori Valentina Milekić i Danijela Jelić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 251