Navigacija

prof. dr Ljiljana Aćimović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 10

051/340-125
lokal 125
Uža naučna/umjetnička oblast Specifične književnosti – njemačka književnost
Datum izbora u zvanje 26. januar 2017.

Predmeti

Filološki fakultet

09NJKI2 Kulturna istorija II
09NJNJKSVB Njemačka književnost srednjeg vijeka i baroka
09NJNJKK Njemačka književnost klasike
09NJNJK18v Njemačka književnost 18. vijeka
09NJKI1 Kulturna istorija I
09NJNJKNJGD Njemačka književnost Geteovog doba

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Zbornik radova u čast prof. dr Jovanu Đukanoviću

  DOI 10.21618/fil1716343a
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Aćimović
  Broj 16
  Strana od 343
  Strana do 350

  Interna fokalizacija kao narativna tehnika u romanu "U vremenima zamirućeg svjetla" Ojgena Rugea

  DOI 10.21618fil1613268a
  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Aćimović
  Broj 13
  Strana od 268
  Strana do 286

  Istorijsko i pjesničko u "Pjesmi o Hildebrandu"

  DOI 10.7251/GMS1301421A
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Aćimović
  Broj 4-5/2014-2015.
  Strana od 421
  Strana do 434

  Komparatistička promišljanja

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Aćimović
  Broj 4-5/2014-2015.
  Strana od 565
  Strana do 572

  Grasov prvenac u Njemačkoj i Srbiji

  DOI 10.725/fil1511292a
  Časopis Filolog
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Aćimović
  Broj 11
  Strana od 292
  Strana do 296

  Miljan Mojašević: biografija i bibliografija

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 113
  Strana do 145

  Velimir Živojinović-Massuka kao prevodilac Hajnea

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 33
  Strana do 48

  Hajneove "Florentinske noći" u srpskim prevodima

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 107
  Strana do 114

  Hajneove pjesme u prepjevima Branimira Živojinovića

  Časopis RADOVI
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 443
  Strana do 462

  Hajne u srpskoj književnosti i kulturi u posljednjoj deceniji 20. vijeka

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 173
  Strana do 183

  Njemačka kultura na dlanu

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2002
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 265
  Strana do 270

Radovi sa skupova

  Njemačka književnost u bosanskohercegovačkim književnim časopisima "Zora" (1896-1901) i "Nada" (1895-1903)

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Aćimović

  Balkanska stvarnost u književnom djelu Johanesa Vajdenhajma

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/TOMNIS1701511A
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 511
  Strana do 527

  Hermann Wendels Balkan-Bilder

  Naučni skup 10. Jahrestagung des Südosteuropäischen Germanistenverbandes: Mittelmeer – Balkan – Orient. Identität, Alterität und Alienität in der deutschen Sprache, Literatur und Kultur
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Aćimović

  Frauenfiguren in Catalin Dorian Florescus Roman "Zaira"

  Naučni skup Germanistik zwischen Regionalität und Internationalität. Internationale Tagung: 60 Jahre Temeswarer Germanistik
  Publikacija Deutschsprachige Literatur im rumänischen Kulturraum (19. - 21. Jahrhundert): interkulturelle Begegnungen
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 168
  Strana do 180

  O Ćurčinovom prevodu Ničeovog "Zaratustre"

  Naučni skup Nauka i evrointegracije
  DOI 10.7251/ZRNE1501233A
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 233
  Strana do 245

  Ernst Jinger u i o Velikom ratu

  Naučni skup Prvi svjetski rat: odraz u jeziku, književnosti i kulturi
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 329
  Strana do 342

  Velimir Živojinović-Massuka i njemačka književnost

  Naučni skup Nauka i sloboda
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 793
  Strana do 809

  Prikaz kultura u romanu "Pogrebna mlada" Nine Blazon

  Naučni skup Nauka i globalizacija
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 903
  Strana do 916

  Das Serbienbild in Nina Blazons Roman "Totenbraut"

  Naučni skup Die Sprache im Bild - Das Bild in der Sprache
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 15
  Strana do 22

  Satira kod Ćopića i Hajnea

  Naučni skup Poetika, stilistika i lingvistika Ćopićevog pripovijedanja / Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzählens von Branko Ćopić
  Godina 2011
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 25
  Strana do 34

  Andrićeve pripovijetke na njemačkom jeziku

  Naučni skup Die k. u. k. Periode in Leben und Schaffen von Ivo Andrić (1892-1922) / Austrougarski period u životu i djelu Iva Andrića (1892-1922)
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 83
  Strana do 90

  Domaći germanisti o njemačko-srpskim književnim i kulturnim vezama

  Naučni skup Nauka, kultura i ideologija
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 149
  Strana do 167

  Književno djelo Petra Kočića na njemačkom jeziku

  Naučni skup Petar Kočić danas
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 131
  Strana do 143

Ostali radovi

  "Prvi svjetski rat - odraz u jeziku, književnosti kulturi", kourednik Zbornika

  Šilerovo dramsko stvaralaštvo na srpskom jeziku

  Godina 2013
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 261
  Strana do 270

  Deutsch an der Universität Banja Luka: Schlüsselkompetenzen der Studierenden (Poster)

  Godina 2013
  Autori Ljiljana Aćimović

  Istorija srpske germanistike (odbranjena doktorska disertacija)

  Godina 2011
  Autori Ljiljana Aćimović

  Imaginarno (prevod rasprave)

  Godina 2008
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 47
  Strana do 138

  Memorisano, znači zaboravljeno (prevod članka)

  Godina 2006
  Autori Ljiljana Aćimović
  Strana od 75
  Strana do 92

  Hajnrih Hajne i recepcija njegovih djela na srpskom govornom području u periodu od 1918. do 2000. godine (odbranjen magistarski rad)

  Godina 2006
  Autori Ljiljana Aćimović

Knjige

  Germanisti Beogradskog univerziteta: 1905–1941

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-58-34-5
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Aćimović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 383

  Deutsche Literatur der Aufklärung und des Sturm und Drang

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-18-5
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Aćimović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 254