Navigacija

doc. dr Željko Vukić
docent

Saradnik - II-5
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Uža naučna/umjetnička oblast Kineziološka rekreacija i kineziterapija
Datum izbora u zvanje 29. mart 2018.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1NPPSR Planiranje i programiranje u sportskoj rekreaciji
1STSRŠSR Školska sportska rekreacija
1SDPSR Dijagnostika i planiranje u sportskoj rekreaciji
1STSRRZ Rekreacija zaposlenih
1NŠSR Školska sportska rekreacija
1STSRRPG Rekreacija posebnih grupa
1NMSR Modeli sportske rekereacije
1NPLL Planinarenje i logorovanje
MON12DRE Dijagnostika u rekreaciji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PRIMJENA PLIVANJA NA LOGOROVANJU I KAMPOVANJU U PRIRODI

  DOI 10.7251/SIZ0117103T
  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2017
  Autori Milomir Trivun, Željko Vukić i Ivica Sabljo
  Broj 1
  Strana od 103
  Strana do 108

  FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI I NAPORI DVA RAZLIČITA MODELA HODA UZ NAGIB

  DOI 10.7251/SIZ0117110V
  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2017
  Autori Željko Vukić, Vladimir Jakovljević i Milomir Trivun
  Broj 1
  Strana od 110
  Strana do 116

  Correlation of specific coordination by young female volleyball players and performance level of technical elements in volleyball

  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2016
  Autori Tamara Karalić, Adriana Ljubojević, Nikolina Gerdijan i Željko Vukić
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 16
  Veb adresa www.sportlogia.com

  Pregled stanja izdvojenih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te morfoloških karakteristika studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci

  DOI 10.7251/BPGB1215147M
  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2015
  Autori Željko Mihaljčić, Željko Vukić i Goran Pašić
  Broj 1-2/15
  Strana od 147
  Strana do 162

  Realtions of Morphological Characteristics and Maximal Oxygen Consumption of Fourth Grade People

  Časopis Fizička kultura
  Godina 2014
  Autori Vladimir Jakovljević, Adriana Ljubojević, Tamara Karalić, Nikolina Gerdijan i Željko Vukić
  Volumen 68
  Broj 1
  Strana od 63
  Strana do 74
  Veb adresa www.fizickakultura.com

  Sprinting speed of prepubertal girls and boys

  Časopis Excercise and Quality of Life; Journal of Science in Sport; Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Novi Sad
  Godina 2013
  Autori Vladimir Jakovljević, Adriana Ljubojević, Tamara Karalić, Nikolina Gerdijan, Željko Vukić i Goran Pašić
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 20
  Strana do 27

  Škole u prirodi - izazov reformisanog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini

  Časopis Glasnik Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2006
  Autori Čedomir Crnogorac i Željko Vukić
  Broj 2
  Strana od 127
  Strana do 131

Radovi sa skupova

  XI FIEP European Congress / Antropological asspects of sports, physical education and recreation

  Naučni skup FIEP European Congress
  Publikacija ADVANTAGES OF PILATES EXERCISE METHOD
  Godina 2016
  Autori Adriana Ljubojević, Tamara Karalić, Nikolina Gerdijan, Vladimir Jakovljević i Željko Vukić
  Veb adresa http://www.fiep2016unibl.org/

  Relationship between morphological characteristics and impact of coordination and explosive strength of students 12 years old

  Naučni skup 1. International Scientific Conference FIS Komunikacije u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji Niš
  Godina 2013
  Autori Vladimir Jakovljević, Snežana Bijelić, Saša Jovanović, Igor Božić i Željko Vukić

  Assessment of basic motor abilities of balance, coordination and flexibility of children 6 years old

  Naučni skup 1.International Scientific Conference Niš FIS komunikacije u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji
  Godina 2013
  Autori Vladimir Jakovljević, Snežana Bijelić, Saša Jovanović, Igor Božić i Željko Vukić
  Strana od 247
  Strana do 245

  Unilateralni i bileteralni odnos mišića natkoljenice kod tenisera

  Naučni skup 2nd International Scientific Conference Anthropological aspects of sports, physical education and recreation
  Godina 2010
  Autori Marko Zeljković, Nikolina Gerdijan, Adrijana Lukić i Željko Vukić
  Strana od 200
  Strana do 206

  Stavovi studenata prema praktičnoj nastavi predmeta Planinarenje i logorovanje

  Naučni skup Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Toplica Stojanović, Zvezdan Savić, Krasomenko Miletić i Željko Vukić
  Strana od 297
  Strana do 302