Navigacija

doc. dr Manja Đurić Džakić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Politički sistem
Datum izbora u zvanje 18. jul 2016.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

N-18 Uporedni politički sistemi
SR-12 Osnovi ekonomije
P-17 Uporedni politički sistemi
N-56 Politički sistem BiH i RS

Bibliografija

Radovi u časopisima

  A World in motion - Case of Kosovo

  Časopis Geopolitica Magazine, Revista de Geografie Politica, Geopolitica si Geostrategie, Bucuresti.
  Godina 2015
  Autori Manja Đurić
  Volumen 12
  Broj 54-55
  Strana od U toku obj.
  Strana do U toku obj.

  Efekti Cefte 2006. na region Zapadnog Balkana

  Časopis Politička revija – časopis za politikologiju, političku sociologiju, komunikologiju i primenjenu politiku, Institut za političke studije, Beograd.
  Godina 2013
  Autori Manja Đurić
  Volumen 37
  Broj 3/2013
  Strana od 151
  Strana do 163

  Contemporary trends and developments in the global integration process

  Časopis Geopolitica Magazine, Revista de Geografie Politica, Geopolitica si Geostrategie, Bucuresti.
  Godina 2013
  Autori Manja Đurić
  Volumen 11
  Broj 52, 3/2013
  Strana od 155
  Strana do 162

  Process of cooperation - The European Union and Western Balkans

  DOI 10.7251/QOL1301031DJ
  Časopis QUALITY OF LIFE
  Godina 2013
  Autori Manja Đurić
  Volumen 4
  Broj 1-2
  Strana od 31
  Strana do 40

  Pre-Accession Assistance Programs as an important instrument of EU Policy Aimed at Achieving Development – Case of Bosnia and Herzegovina

  Časopis Geopolitica Magazine, Revista de Geografie Politica, Geopolitica si Geostrategie, Bucuresti.
  Godina 2013
  Autori Manja Đurić
  Volumen 11
  Broj 1/2013, 49-50.
  Strana od 219
  Strana do 223

  Evropski integracioni proces

  Časopis Defendologija, Banja Luka; Evropski defendologija centar - za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja,
  Godina 2012
  Autori Manja Đurić
  Volumen Godišnjak
  Broj 1
  Strana od 214
  Strana do 222

  Odnos Evropske unije prema Zapadnom Balkanu

  Časopis Politička revija – časopis za politikologiju, političku sociologiju, komunikologiju i primenjenu politiku, Institut za političke studije, Beograd
  Godina 2012
  Autori Manja Đurić
  Volumen 31
  Broj 1/2012
  Strana od 297
  Strana do 314

Radovi sa skupova

  Evropske regionalne inicijative kao instrumenti izgradnje bezbjednosti i zaštite u nacionalnim sistemima zemalja Zapadnog Balkana

  Naučni skup „Dani bezbjednosti – Određenje, organizacija i djelatnosti subjekata nacionalnih sistema bezbjednosti“,
  DOI Zbornik radova: ISBN 978-99955-23-50-3
  Publikacija Međunarodni naučni skup: „Dani bezbjednosti – Određenje, organizacija i djelatnosti subjekata nacionalnih sistema bezbjednosti“,
  Godina 2014
  Autori Manja Đurić
  Strana od 37
  Strana do 48

  Izvori moći globalizacije u savremenim međunarodnim odnosima

  Naučni skup Globalizacija i (de)suverenizacija
  Publikacija Globalizacija i suverenost
  Godina 2014
  Autori Manja Đurić
  Strana od 139
  Strana do 148

  Održivost bezbjednosnih rješenja u Bosni i Hercegovini kroz prizmu evropske integracije

  Naučni skup Bosna i Hercegovina i euroatlantske integracije
  Publikacija Bosna i Hercegovina i euroatlantske integracije
  Godina 2014
  Autori Manja Đurić
  Strana od 745
  Strana do 758

  Uticaj Evropske unije na razvoj regionalne saradnje u funkciji unapređenja bezbjednosti i suzbijanja kriminala u regionu Zapadnog Balkana

  Naučni skup Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije, s osvrtom na ekološki kriminalitet
  DOI ISBN 978-99938-43-45-0
  Publikacija Zbornik radova: Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije, s osvrtom na ekološki kriminalitet;
  Godina 2014
  Autori Manja Đurić
  Strana od 317
  Strana do 332

  Promjene u oblasti spoljne politike Srbije u kontekstu evropske integracije

  Naučni skup Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima
  DOI ISBN 978-86-7067-194-2.
  Publikacija Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima, zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Manja Đurić
  Strana od 126
  Strana do 136

Ostali radovi

  Transition Process in the Western Balkans

  The importance and role of European Union in world integration processes

Knjige

  Regionalne inicijative na Zapadnom Balkanu kao podsticaj integracije u Evropsku uniju

  Izdavač Banja Luka: Grafid štampa;
  ISBN ISBN 978-99955-89-36-3
  Godina 2014
  Autori Manja Đurić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 135

  Uticaj Evropske unije na Bosnu i Hercegovinu

  Izdavač Banja Luka: Centar za društvena kretanja: Grafid štampa.
  ISBN ISBN 978-99955-636-8-4
  Godina 2012
  Autori Manja Đurić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 127

  Nezaposlenost i crno tržište rada

  Izdavač Centar za društvena kretanja, Banja Luka.
  ISBN 978-99955-636-5-3
  Godina 2010
  Autori Ostoja Đukić, Lazo Ristić, Pejo Đurašinović, Manja Đurić i Jelena Božić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 63

  Mladi kao razvojni potencijal Republike Srpske

  Izdavač Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci; Vlada Republike Srpske
  ISBN 978-99955-636-3-9
  Godina 2009
  Autori Milenko Radević, Ostoja Đukić, Lazo Ristić, Pejo Đurašinović, Željka Kos, Goran Šukalo, Sanja Vlaški i Manja Đurić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 154

  Reperkusije globalizacije na društva u tranziciji

  Izdavač Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN ISBN 978-99955-59-09-0
  Godina 2008
  Autori Ostoja Đukić, Drago Branković, Lazo Ristić, Pejo Đurašinović, Jelena Đokić i Manja Đurić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 87