Navigacija

doc. dr Matej Savić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Međunarodno pravo
Datum izbora u zvanje 16. jul 2015.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

S-11 Osnove prava
P-39 Osnove EU
MM-7 Diplomatsko i konzularno pravo
Ž-11 Osnove prava
P-61 Osnove međunarodnog prava
SR1-15 Osnove prava
N-10 Osnove prava
P-11 Osnove prava
MM-2 Međunarodno pravo
SR-11 Osnove prava

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Contemporary issues of legal personality in international law. Factual and normative problems

  DOI http://dx.doi.org/10.20534/EJLPS-16-4-32-36
  Časopis European Journal of Law and Political Sciences
  Godina 2016
  Autori Matej Savić
  Volumen 16
  Broj 4
  Strana od 31
  Strana do 38
  Veb adresa https://ew-a.org/journals/405/issue/1063/articles/

  Razvojni put međunarodnog prava predstavljanja

  DOI 10.7251/GMS1301221S
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2016
  Autori Matej Savić
  Volumen VI
  Broj 6
  Strana od 221
  Strana do 247

  Pravna ličnost međunarodnih organizacija u međunarodnom pravu

  DOI 10.7251/POL1611167S
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Matej Savić
  Volumen VI
  Broj 11
  Strana od 169
  Strana do 191
  Veb adresa http://www.fpnbl.org/index.php/2011-09-29-10-47-41

  Bečka konvencija o diplomatskim odnosima - temelj savremenog međunarodnog prava predstavljanja

  DOI 10.7251/GPF163838004S
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2016
  Autori Matej Savić
  Volumen 38
  Broj 38
  Strana od 93
  Strana do 125

  Međunarodno pravo na početku XXI vijeka - teorijski pogled na savremenu doktrinu, procese i probleme međunarodnog pravnog poretka

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2015
  Autori Matej Savić
  Volumen 12
  Broj 44
  Strana od 155
  Strana do 183

  Suverenost, nezavisnost i jednakost u kontekstu osnovnih prava (i dužnosti) država u savremenim izazovima međunarodnog prava

  DOI 10.7251/GPF1537203S
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2015
  Autori Matej Savić
  Volumen 37
  Broj 37
  Strana od 203
  Strana do 233
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs

  Suverenost država između krize međunarodnog prava i savremene političke realnosti

  DOI 10.7251/POLI1408069S
  Časopis POLITEIA
  Godina 2014
  Autori Matej Savić
  Volumen 4
  Broj 8
  Strana od 69
  Strana do 96
  Veb adresa http://www.fpnbl.org/naucni-casopis-poiteia

  Pravna lica slična državama kao subjekt međunarodnog javnog prava

  DOI 10.7251/GPF1404047S
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2014
  Autori Matej Savić
  Volumen 36
  Broj 36
  Strana od 47
  Strana do 74
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs

  Međunarodno javno pravo i njegovi subjekti - neka od teorijskih određenja međunarodnopravnog subjektiviteta

  DOI /
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2013
  Autori Matej Savić
  Volumen 10
  Broj 37
  Strana od 155
  Strana do 171
  Veb adresa http://www.udruzenjepravnika.org

  Zakonodavna i izvršna vlast u postupku zaključenja međunarodnih ugovora

  DOI /
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2012
  Autori Matej Savić i Nevenko Vranješ
  Volumen 9
  Broj 33
  Strana od 173
  Strana do 192
  Veb adresa http://www.udruzenjepravnika.org

  Ujedinjene nacije i međunarodno pravo

  DOI /
  Časopis POLITEIA
  Godina 2012
  Autori Matej Savić
  Volumen 2
  Broj 3
  Strana od 237
  Strana do 255
  Veb adresa http://www.fpnbl.org/naucni-casopis-poiteia

  Zakonodavna i izvršna vlast u postupku zaključenja međunarodnih ugovora

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2012
  Autori Nevenko Vranješ i Matej Savić
  Strana od 173
  Strana do 192

  Država i diplomatija

  DOI /
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2011
  Autori Matej Savić
  Volumen 8
  Broj 29
  Strana od 231
  Strana do 251
  Veb adresa http://www.udruzenjepravnika.org/

  Diplomatsko - konzularno pravo (pojam i kodifikacija)

  DOI /
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2011
  Autori Matej Savić
  Volumen 33
  Broj 33
  Strana od 327
  Strana do 340
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs

  Regionalna saradnja u kontekstu evropskih integracija iz ugla Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

  Časopis Nova srpska politička misao
  Godina 2010
  Autori Matej Savić
  Volumen XVIII
  Broj 3-4
  Strana od 103
  Strana do 116
  Veb adresa http://www.nspm.rs/redovni-brojevi/broj-3-4/2010-tema-bih-i-republika-srpska-petnaest-godina-nakon-dejtonskog-sporazuma.html

Radovi sa skupova

  Bosna i Hercegovina - država ili neoprotektorat?

  Naučni skup Dejtonski sporazum, dve decenije mira i pouke za svet
  Publikacija Zbornik radova: Dejtonski sporazum, dve decenije mira i pouke za svet
  Godina 2016
  Autori Matej Savić
  Strana od 173
  Strana do 192

  Sporazum o specijalnim paralelnim odnosima - Dejtonski temelj odnosa Republike Srpske i Republike Srbije

  Naučni skup Republika Srbija i Republika Srpska - stari i novi politički izazovi
  DOI /
  Publikacija Zbornik radova: Republika Srbija i Republika Srpska - stari i novi politički izazovi
  Godina 2014
  Autori Matej Savić
  Strana od 186
  Strana do 199
  Veb adresa http://www.diplomacy.bg.ac.rs

  Pravo na suverenost država i politička realnost

  Naučni skup Globalizacija i suverenost - sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
  DOI /
  Publikacija Zbornik radova: Globalizacija i Suverenost
  Godina 2014
  Autori Matej Savić
  Strana od 347
  Strana do 363

  BiH i primjena Sporazuma o pitanjima sukcesije SFR Jugoslavije (iz ugla Republike Srpske)

  Naučni skup Regulisanje otvorenih pitanja između država sukcesora SFRJ
  DOI /
  Publikacija Zbornik radova: Regulisanje otvorenih pitanja između država sukcesora SFRJ
  Godina 2013
  Autori Matej Savić
  Strana od 275
  Strana do 292
  Veb adresa http://www.diplomacy.bg.ac.rs/

Knjige

  Diplomatsko-konzularno pravo i međunarodnopravni poredak - razvojni put međudržavnih odnosa

  Izdavač Comesgrafika
  ISBN 978-99938-59-62-8
  Godina 2016
  Autori Matej Savić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 285