Navigacija

doc. dr Dragana Trninić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 430
Uža naučna/umjetnička oblast Komunikologija
Datum izbora u zvanje 22. decembar 2016.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Tema odgovornosti u medijskoj regulativi i pluralizam u elektronskim medijima u Repubici Srpskoj

  Časopis Medijska slika: istraživanja o odgovornom novinarstvu
  Godina 2015
  Autori Dragana Rašević i Anđela Kuprešanin-Vukelić
  Strana od 59.
  Strana do 86.

  Uticaj nekih socijalnih subjekata na medijsku kulturu

  DOI 10.7251/SOCR1204059R
  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2012
  Autori Dragana Rašević
  Broj II-4-2012
  Strana od 59
  Strana do 83
  Veb adresa www.socioloskidiskurs.com

  Medijska kultura u ogledalu javnosti

  Časopis Znakovi i poruke
  Godina 2012
  Autori Dragana Rašević
  Broj V-1-2012
  Strana od 43
  Strana do 63
  Veb adresa http://www.kfbl.edu.ba/ZiP/ZiP.php

Radovi sa skupova

  Medijska pismenost kao dio obrazovanja u dobu globalno umrežene komunikacije

  Naučni skup Nauka i globalizacija
  Publikacija Zbornik radova sa Naučnog skupa: Nauka i globalizacija
  Godina 2014
  Autori Dragana Rašević
  Strana od 565
  Strana do 578

Ostali radovi

  Uvodno predavanje u okviru konferencije „Dvije strane medalje – obrazovanje za novinare i medijska pismenost“, Sarajevo, u organizaciji Medijskih inicijativa, 09. novembar 2016, sa temom Medijska pismenost i pozicija u visokoškolskom obrazovanju.

  Godina 2016
  Autori Dragana Rašević

  Predavač u okviru Novinarske akademije 2016, Radionica za studente/-ice novinarstva i mlade novinare/-ke – Modul 1 i Modul 2, „Izvještavanje o različitostima: doprinos medija jačanju mira, tolerancije i stabilnosti u BiH“, Konjic, 25-30. juna 2016 i 01-05. jula 2016. o temi Izvještavanje medija u funkciji razumijevanja pravde, javnog odavanja počasti žrtvama i priznavanja žrtava bez obzira na njihovu naciju, vjeru i mjesto stradanja.

  Godina 2016
  Autori Dragana Rašević

  Član organizacionog odbora međunarodne naučne konferencije „Communication between Domination and Emancipation“, Komunikološki koledž Kappa Phi u Banjoj Luci i Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci

  Godina 2016
  Autori Dragana Rašević

  Nove vrijednosti i orijentacije konceptualnog okvira medijske pismenosti

  Godina 2016
  Autori Dragana Rašević

  Učesnik na naučnom skupu Medijska slika Republike Srpske: istraživanja o odgovornom novinarstvu, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

  Godina 2015
  Autori Dragana Rašević

  Projekat Medijska slika Republike Srpske, Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, saradnik na projektu

  Godina 2015
  Autori Dragana Rašević
  Veb adresa http://medijskaslika.org

  Leksigografska jedinica Glas Srpske u Enciklopediji Republike Srpske

  Godina 2015
  Autori Dragana Rašević

  Izvještavanje o maloljetničkom prestupništvu u štampanim medijima u BiH

  Godina 2014
  Autori Dragana Rašević
  Strana od 43
  Strana do 56

  Projekat Jačanje sistema maloljetničkog pravosuđa u Republici Srpskoj, Ministarstvo pravde Republike Srpske i Save the children, saradnik na projektu.

  Godina 2013
  Autori Dragana Rašević

  Učesnik Edukacije za predavače u oblasti medijske pismenosti, u organizaciji Internews-a u BiH, Konjic

  Godina 2013
  Autori Dragana Rašević

  Etika i mediji u BiH: izvještavanje o djeci

  Godina 2013
  Autori Dragana Rašević

  Višak informacija kao instrument socijalne kontrole

  Godina 2013
  Autori Dragana Rašević
  Strana od 47
  Strana do 63

  Medijska pismenost – uslov za kritički pristup medijskoj kulturi

  DOI 10.7251/IKDMRS1201107R
  Godina 2012
  Autori Dragana Rašević
  Strana od 107
  Strana do 129

Knjige

  Konceptualni okvir medijske pismenosti

  Izdavač Udruženje za filozofiju i društvenu misao
  ISBN 978-99938-897-7-9
  Godina 2017
  Autori Dragana Trninić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 195

  Medijska kultura i medijska pismenost

  Izdavač Udruženje sociologa, Banja Luka
  ISBN 978-99955-720-7-5
  Godina 2014
  Autori Dragana Rašević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 220

  Prava LGBT osoba u BiH: političke partije

  Izdavač , Fondacija “Heinrich Böll”, Ured za BiH, Fondacija CURE, Sarajevski otvoreni centar
  ISBN 978-9958-577-10-9
  Godina 2013
  Autori Dragana Rašević, Vuk Vučetić i Zlatiborka Popov Momčinović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 72

  Socijalno stabilizirajuća uloga medija

  Izdavač Udruženje sociologa-Banja Luka
  ISBN ISBN 978-99955-720-3-7
  Godina 2013
  Autori Nemanja Đukić, Dragana Vilić, Nataša Vilić i Dragana Rašević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 63