Navigacija

doc. dr Andrea Puhalić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Teorija i metodologija socijalnog rada
Datum izbora u zvanje 12. oktobar 2015.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

SR-34 Socijalni rad sa grupom
SR-48 Metode socijalnog rada sa grupom
SR-54 Supervizija u socijalnom radu
SRD-4 Socijalni rad sa grupom

Bibliografija

Ostali radovi

    Supervizija kao oblik očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja zaposlenih u pomagačkim profesijama

    Godina 2016
    Autori Andrea Puhalić, Gorana Panić i Olivera Grbić
    Strana od 298
    Strana do 302