Navigacija

prof. dr Vesna Đurić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Novinarstvo
Datum izbora u zvanje 30. oktobar 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13DPRTVN1 Radio i TV novinarstvo 1
13DAFANI1 Animacija 1
13DKTVN2 Televizijsko novinarstvo 2
13DTVN1 Televizijsko novinarstvo 1
13DTVN2 Televizijsko novinarstvo 2
13DKTVN1 Televizijsko novinarstvo 1
13DPRTVN2 Radio i TV novinarstvo 2

Fakultet političkih nauka

N-40 Radio novinarstvo
N-46 Televizijsko novinarstvo
N-16 Metode novinarstva
N-34 Agencijsko novinarstvo
N-42 Novinarstvo u audio-vizuelnim medijima
N-51 Upravljanje medijima
N-50 Redakcijsko novinarstvo
N-17 Novinarski žanrovi
N-55 Istraživačko novinarstvo 2

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Pušenje i respiratorni simptomi školske djece

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport”. Banja Luka, 2008. Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Jelica Kojović, Milan Pavlović, Vesna Đurić, Predrag Ilić i Vesna Paleksić
  Strana od 324
  Strana do 332