Navigacija

Ivana Dojčinović

Stručni saradnik u nastavi - II-19
Tehnološki fakultet
051/466-334
051/465-032 lok 149

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Plastene vlaknovine iz grobe domače volne in termoplastičnih vezivnih vlaken

  Časopis Tekstilec
  Godina 2013
  Autori Svjetlana Janjić, Ivana Milošević, Tamara Bartol i Tatjana Rijavec
  Volumen 56
  Broj 2
  Strana od 129
  Strana do 136
  Veb adresa www.tekstilec.si

Radovi sa skupova

  ANTIBACTERIAL LYOCELL FIBRES OBTAINED USING PLASMA TREATMENT AND CHITOSAN

  Naučni skup 16th World Textile Conference AUTEX 2016
  Publikacija PROCEEDINGS 16th World Textile Conference AUTEX 2016, 6_Smart, Functional and Interactive Textiles, 6-55
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Janjić, Ivana Milošević, Aleksandar Savić, Miran Mozetič, Gregor Primc, Lidija Černe Hočevar i Marija Gorjanc
  Strana od 1
  Strana do 7

  PLASTENE VLAKNOVINE NA OSNOVI DOMAČE VOLNE

  Naučni skup 44. simpozij o novostih v tekstilstvu "Trajnostni razvoj v tekstilstvu"
  Publikacija Zbornik izvlečkov 44. simpozij o novostih v tekstilstvu "Trajnostni razvoj v tekstilstvu"
  Godina 2013
  Autori Svjetlana Janjić, Ivana Milošević, Tamara Bartol i Tatjana Rijavec
  Strana od 32

Projekti

Upotreba domaće vune za sorpciju mineralnih ulja i jona teških metala iz vodenih rastvora

U okviru predloženog bilateralnog projekta između Bosne i Hercegovine (BiH) i Republike Slovenije (SI), planirano je istraživanje mogućnosti upotrebe domaće vune za sorpciju mineralnih ulja i jona teških metala iz vodenih rastvora. Poslednjih godina se pojavio veliki interes za upotrebu prirodnih vlakana za tehničke i kompozitne materijale...

Broj projekta 8311002
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Janjić
Projektni tim Ivana Dojčinović
prof. dr Tatjana Botić
prof. dr Dragana Grujić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.01.2016.
Završetak projekta 31.12.2017.
Vrijednost projekta 2200.0 BAM