Navigacija

mr Boško Petković

Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20
Tehnološki fakultet
051/465-032

Bibliografija

Radovi sa skupova

    THE ANTIOXIDANT AND ANTIBACTERIAL CAPACITY OF WILD CHERRY FRUITS (Prunus avium L.)

    Naučni skup XI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
    Godina 2015
    Autori Ivan Samelak, Boško Petković, Aleksandar Savić, Nebojša Gorgi i Zoran Kukrić
    Strana od 52