Navigacija

prof. dr Snježana Mandić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Tehnološki fakultet
051/434-375 lok 133
Uža naučna/umjetnička oblast Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog porijekla
Datum izbora u zvanje 27. mart 2014.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B13606a Projektovanje tehnoloških procesa
B14801 Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog porijekla II
B14804 Tehnologija prerade mesa živine
B14814 Tehnologija gotove hrane
B13607a Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
B13601 Analiza namirnica
B13606b Projektovanje tehnoloških procesa
B13607b Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
B14706 Tehnologija ulja i masti
B14701 Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog porijekla I
B14805 Tehnologija prerade ribe
B14817 Tehnologija trajnih i polutrajnih proizvoda od mesa
M11009 Savremene tendencije u tehnologiji prerade mesa
M11010 Upravljanje operacijama i procesima u preradi mesa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Promjene proteinskih profila u domaćim fermentisanim kobasicama sa dodatkom proteina surutke i soje tokom čuvanja

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Ana Velemir, Snježana Mandić, Ivan Samelak i Zoran Kukrić
  Volumen 13
  Strana od 7
  Strana do 14
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/12/GHTERS-13-full.pdf

  Production process and quality of two different dry-cured sheep hams from Western Balkan countries

  Časopis FOOD SCIENCE &TECHNOLOGY-LWT
  Godina 2015
  Autori Sandra Stojković, Vladana Grabež, Milena Bjelanović, Snježana Mandić, Goran Vučić, Aleksandra Martinović, Torunn Thauland Håseth, Ana Velemir i BjØrg Egelandsdal
  Volumen 64
  Broj 2
  Strana od 1217
  Strana do 1224
  Veb adresa www.elsevier.com/locate/lwt

  Potrošači i bezbednost hrane

  DOI 10.7251/GHTE13VI011B
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Milan Ž.Baltić, Jelena Đurić, Snježana Mandić, Biljana Pećanac i Jasna Lončina
  Volumen Vanredno izdanje
  Strana od 11
  Strana do 16
  Veb adresa glasnik@tfbl.org

  Biohemijska karakterizacija sarkoplazmatičnih i miofibrilarnih proteinskih profila u različitim kobasicama tokom perioda zrenja

  DOI 10.7251/GHTE1208013S
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Ivan Semelak, Zoran Kukrić, Snježana Mandić, Dino Hasanagić, Svjetlana Pavičić i Snježana Matoš
  Volumen 8
  Strana od 13
  Strana do 20
  Veb adresa glasnik@tfbl.org

  Fermentisane kobasice - proizvodi sa tradicijom

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Milan Ž.Baltić, Biljana Pećanac, Milenko Šarić, Snježana Mandić, Ivana Filipović, Jelena Đurić i Slobodan Dojčinović
  Volumen XI
  Broj 1
  Strana od 5
  Strana do 11

  Opasnosti od mikološke i mikotoksikloške kontaminacije u pogonu za proizvodnju kolača

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Snježana Mandić, Radoslav Grujić, Radomir Radanović, Nikola Marjanović, Ljiljana Petrović, Natalija Džinić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Sandra Stojković i Ana Gajić
  Broj 1
  Strana od 167
  Strana do 173

  Ispitivanje kvaliteta vlašićkog (Travničkog) sira sa područja opštine Kotor Varoš

  Časopis Biotechnology in Animal Husbandry
  Godina 2008
  Autori Sandra Stojković, Ognjen Maćej, Snježana Mandić, LJiljana Topalić-Trivunović, Nina Dobrijević i Ana Gajić
  Volumen 24
  Strana od 167
  Strana do 176
  Veb adresa www.istocar.bg.ac.yu

  Izvori mikološke i mikotoksikološke kontaminacije dimljenih suvomesnatih proizvoda

  Časopis Tehnologija mesa
  Godina 2007
  Autori Snježana Mandić, Radoslav Grujić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Radenko Đurica i Sandra Stojković
  Volumen 48
  Broj 3-4
  Strana od 157
  Strana do 162
  Veb adresa www.inmesbgd.com/files/casopis.html

  Značaj mikološke kontrole u pogonima za proizvodnju mesa i proizvoda od mesa

  Časopis Tehnologija mesa
  Godina 2007
  Autori Snježana Mandić, Radoslav Grujić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Radenko Đurica i Sandra Stojković
  Volumen 48
  Broj 3-4
  Strana od 163
  Strana do 167
  Veb adresa www.inmesbgd.com/files/casopis.html

  Hemijski sastav mesa dužičaste pastrmke (Oncorhynchus mykiss Wal.) iz ribnjaka Gornji Ribnik

  Časopis Tehnologija mesa, Beograd
  Godina 2004
  Autori Nebojša Savić, Dragan Mikavica, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić, Goran Vučić, Snježana Mandić i Radenko Đurica
  Volumen 45
  Broj 1-2
  Strana od 45
  Strana do 49
  Veb adresa www.inmesbgd.com/files/casopis.html

  Procenat zadovoljenja dnevnih potreba Se, Zn, Fe, Cu i Mg konzumiranjem mesa i mesnih proizvoda

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Snježana Mandić, Radoslav Grujić i Goran Vučić
  Volumen 44
  Strana od 13
  Strana do 29

  Sadržaj kadmijuma, olova, cinka i selena u proizvodima od mesa na banjalučkom tržištu

  Časopis Tehnologija mesa
  Godina 2000
  Autori Radoslav Grujić, Snježana Mandić i Radenko Đurica
  Volumen 41
  Broj 4-6
  Strana od 149
  Strana do 154
  Veb adresa www.inmesbgd.com/files/casopis.html

  Određivanje sadržaja selena, olova, cinka i kadmijuma u mesu različitih riba

  Časopis Tehnologija mesa
  Godina 2000
  Autori Dragan Mikavica, Slavica Grujić, Snježana Mandić, Goran Vučić i Radenko Đurica
  Volumen 41
  Broj 4-6
  Strana od 155
  Strana do 161
  Veb adresa www.inmesbgd.com/files/casopis.html

  Uticaj dodataka na reološki i organoleptički kvalitet bio-hljeba

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1998
  Autori Todor Vasiljević, Radoslav Grujić i Snježana Mandić
  Volumen 40
  Broj 0354-7450
  Strana od 61
  Strana do 64

  Uticaj lokaliteta na hemijski sastav cvjetova zove (Sambucus nigra L.)

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 1996
  Autori Radoslav Grujić, Snježana Mandić, Radenko Đurica i Jasmin Komić
  Volumen 50
  Broj 5-6
  Strana od 65
  Strana do 71
  Veb adresa polj.uns.ac.rs/Srpski/izdavacdelat.html

Radovi sa skupova

  Uticaj smrzavanja na kvalitet prehrambenih proizvoda.

  Naučni skup V International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry
  DOI 10.7251/EEMSR1501565S
  Publikacija In Proceedings of V International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry”, At Jahorina, 15-17.03.2017. Bosnia and Herzegovina
  Godina 2017
  Autori Danica Savanović, Radoslav Grujić, Snježana Mandić i Jovo Savanović
  Strana od 565
  Strana do 582

  Technology, composition and quality of indigenous Banja Luka fresh cheese

  Naučni skup 22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry - Sarajevo 2011
  Publikacija Proceedings, Sarajevo, Izmir, 2012.
  Godina 2011
  Autori Sandra Stojković, Snježana Mandić, Marta Winiecka, Ana Velemir, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović i Snježana Matoš
  Strana od 373
  Strana do 375

  Upravljanje rizikom mikotoksina u prehrambenoj industriji

  Naučni skup Međunarodno 56.savetovanje industrije mesa, Tara
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Međunarodno 56.savetovanje industrije mesa, Meso i proizvodi od mesa-Bezbednost, kultura, razvoj, kvalitet života
  Godina 2011
  Autori Snježana Mandić, Sandra Stojković i Ana Velemir
  Strana od 54
  Strana do 55

  Polifosfati u proizvodima od mesa

  Naučni skup IX Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike srpske, Banja Luka
  Publikacija Zbornik radova ,IX savjetovanje hemičarai tehnologa Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Sandra Stojković, Snježana Mandić, Vladana Grabež, Ana Velemir i Goran Vučić
  Strana od 326
  Strana do 334

  Rasprostranjenost toksigenih plijesni u industriji mesa

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres"Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova, Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, I-II
  Godina 2006
  Autori Snježana Mandić, Radoslav Grujić i Goran Vučić
  Strana od 345
  Strana do 348

  Uticaj gasovitog ozona na hemijski sastav sirovog mesa od goveda

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova, Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, I - II
  Godina 2006
  Autori Goran Vučić, Jesus Maria Cantalejo, Radoslav Grujić i Snježana Mandić
  Strana od 304
  Strana do 311

  Analiza različitih jelovnika koje koriste aktivni sportisti

  Naučni skup Savremene tehnologije i privredni razvoj, VI simpozijum
  DOI 0352-6542
  Publikacija Zbornik radova 14, VI simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj" Leskovac, oktobar 2005.
  Godina 2005
  Autori Sandra Gogić, Radoslav Grujić i Snježana Mandić
  Strana od 159
  Strana do 169
  Veb adresa Zbornik radova sa VI Simpozijuma\index.htm

  Promjena boje i pH kod makrokonfekcioniranog mesa od govedine tretiranog ozonom

  Naučni skup Međunarodno 53. Savetovanje Industrije mesa, Vrnjačaka Banja
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Međunarodno 53. Savetovanje industrije mesa, Novi integralni pristup bezbednosti mesa i proizvoda od mesa, Vrnjačka Banja
  Godina 2005
  Autori Jesus Maria Cantalejo, Radoslav Grujić, Snježana Mandić i Goran Vučić
  Strana od 43
  Strana do 45

  Zinc from food and human health

  Naučni skup The 6th XENOBIOTIC METABOLISM AND TOXICITY WORKSHOP OF BALKAN COUNTRIES, Banja Luka
  Publikacija Scripta Medica 1, The proceedings of the 6th Xenobiotic metabolism and toxicity workshop of Balkan Countries, 35
  Godina 2004
  Autori Sandra Stojković, Snježana Mandić, Radoslav Grujić, Snježana Pejčić i Đorđe Marjanović
  Strana od 30
  Strana do 31

  Sadržaj nekih mikroelemenata u prehrambenim proizvodima na području banjalučkog tržišta

  Naučni skup Treći kongres Farmaceuta Jugoslavije, Beograd
  Publikacija Arhiv za farmaciju, Treći kongres farmaceuta Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Beograd, Novi horizonti u farmaciji, Apstrakt,4
  Godina 2002
  Autori Radenko Đurica, Radoslav Grujić, Snježana Mandić i Goran Vučić
  Strana od 738
  Strana do 739

  Prosječno zadovoljenje dnevnih potreba sa mineralnim materijama stanovništva Republike Srske

  Naučni skup 10. Jugoslovenski kongres o ishrani, Beograd
  Publikacija Izvod radova, 10. Jugoslovenski kongres o ishrani, Beograd
  Godina 2002
  Autori Snježana Mandić, Radoslav Grujić i Radenko Đurica
  Strana od 77
  Strana do 78

  Kvalitet i održivost soka zove (Sambucus nigra)

  Naučni skup II simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija Zbornik radova 11, II simpozijum"Savremene tehnologije i privredni razvoj", Leskovac, 1998.
  Godina 1998
  Autori Snježana Mandić, Radoslav Grujić, Miloš Šolaja, Sandra Petković i Sandra Stojković
  Strana od 21
  Strana do 25

Ostali radovi

  Integrisani sistem upravljanja rizikom mikotoksina u prehrambenoj industriji

  Godina 2008
  Autori Snježana Mandić
  Strana od 1
  Strana do 157

  Sadržaj nekih mikroelemenata u prehrambenim proizvodima na području banjalučkog tržišta

  Godina 2002
  Autori Snježana Mandić
  Strana od 1
  Strana do 133

Knjige

  Kontrola kvaliteta mesa i proizvoda od mesa

  Izdavač Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-54-46-3
  Godina 2013
  Autori Snježana Mandić, Goran Vučić i Sandra Stojković
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 74