Navigacija

mr Miodrag Čelebić
viši asistent

Saradnik - II-5
Rudarski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Površinska eksploatacija mineralnih sirovina
Datum izbora u zvanje 27. novembar 2014.

Predmeti

Rudarski fakultet

R2ISI Izrada studije izvodljivosti
R1INGRF Inženjerska grafika
R1PPK10 Projektovanje površinskih kopova
R2OIPPK Optimizacija i planiranje površinskih kopova
R1FBS10 Fizibiliti studija
R1RMJ Rudarska mjerenja
R1TMAT Tehnologija materijala

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Genetic model of Ljubija brands deposits - raw materials for production of mineral pigments

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Aleksej Milošević, Ranko Cvijić, Miodrag Čelebić i Žarko Kovačević
  Strana od 38
  Strana do 47

  Economic analysis and calculation of drilling and blasting parameters for quarry ''Dobrnja'' near Banja Luka

  DOI 10.7251/afts.2015.0713.035M
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2015
  Autori Vladimir Malbašić, Žarko Kovačević, Miodrag Čelebić i Jovana Crnogorac
  Volumen 7
  Broj 13
  Strana od 35
  Strana do 41

  Perspectives for development of technical building stone - limestone in the Republic of Srpska

  DOI 10.7251/afts.2015.0712.027M COBISS. RS-ID 4987672
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2015
  Autori Slobodan Majstorović, Vladimir Malbašić i Miodrag Čelebić
  Volumen 7
  Broj 12
  Strana od 27
  Strana do 36

  Calculation of drilling and blasting parameters for quarry Dobrnja near Banja Luka

  DOI 10.7251/afts.2013.0509.035K
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2013
  Autori Žarko Kovačević, Miodrag Čelebić i Dražana Tošić
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 42
  Veb adresa www.arhivzatehnickenauke.com

  Aspekti bezbjednosti i zaštite životne i radne sredine prilikom upotrebe anfo ekspoloziva u rudniku "Sase" Srebrenica

  Časopis RUDARSKI RADOVI
  Godina 2013
  Autori Slobodan Majstorović, Vladimir Malbašić, Jelena Trivan, Ljubica Figun i Miodrag Čelebić
  Broj 2-3/2013
  Strana od 81
  Strana do 93

  Problemi geologije i metalogenije ruda gvožđa južnih rudišta ljubijskog regiona

  Časopis Geološki glasnik
  Godina 2013
  Autori Aleksej Milošević, Ranko Cvijić, Esad Salčin i Miodrag Čelebić
  Strana od 89
  Strana do 104

  Određivanje sigurnosnih zona pri bušenju i miniranju u cilju maksimalno moguće zaštite objekata na primjeru kamenoloma „Ljubačevo“ kod Banjaluke

  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2010
  Autori Vladimir Malbašić i Miodrag Čelebić
  Strana od 119
  Strana do 132

Radovi sa skupova

  Annexes the knowledge of the metalogenia of the Ljubia mineral area

  Naučni skup 7. balkanskog kongresa rudarstva
  Godina 2017
  Autori Aleksej Milošević, Aleksandar Grubić, Ranko Cvijić i Miodrag Čelebić
  Strana od 57
  Strana do 68

  Geološka istraživanja terena prijedorske regije obavljena u poslijednje dvije decenije

  Naučni skup II Rudarsko- geološki forum
  Godina 2016
  Autori Aleksej Milošević i Miodrag Čelebić

  Metodika izrade metalogenetske karte Ljubijskog rejona

  Naučni skup Kongres geologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2015
  Autori Aleksej Milošević, Aleksandar Grubić, Esad Salčin i Miodrag Čelebić

  Exploration of zeolite tuffs within Prnjavor and Šnjegotina basin

  Naučni skup "Savremeni materijali 2013"
  Godina 2013
  Autori Aleksej Milošević, Esad Salčin, Vladimir Malbašić, Ranko Cvijić i Miodrag Čelebić
  Strana od 107

  Verifikacija kontinualnog sistema transporta otkrivke na površinskom kopu Buvač

  Naučni skup VII Internacionalni simpozijum o transportu i izvozu
  Godina 2008
  Autori Miodrag Čelebić, Goran Agbaba, Jelena Trivan i Dražana Tošić
  Strana od 158
  Strana do 162

  Prednosti primjene računarskih programa u izradi projektne dokumentacije na primjeru Glavnog rudarskog projekta eksploatacijed na lokalitetu „Buvač“ Rudnika Omarska

  Naučni skup IV savjetovanje inženjera i tehničara rudarske,geološke i metalurške struke RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Vladimir Malbašić, Lazar Stojanović i Miodrag Čelebić
  Strana od 29
  Strana do 41

Knjige

  Riječna mreža opštine Mrkonjić Grad - fizičkogeografska i ekološka istraživanja

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99955-719-8-6
  Godina 2013
  Autori Čedomir Crnogorac, Goran Trbić, Vesna Rajčević, Radoslav Dekić, Dušica Pešević, Svjetlana Lolić, Aleksej Milošević i Miodrag Čelebić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 147