Navigacija

Vladimir Telebak
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Algebra i geometrija
Datum izbora u zvanje 25. maj 2017.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C09MOS969 Kombinatorika
1C09MNS269 Analitička geometrija
1C09MNS300 Linearna algebra 2
1C09MNS293 Diskretna matematika
1C09MIN269 Analitička geometrija
1C09MOS298 Linearna algebra 1
1C09MIN293 Diskretna matematika
1C09MIN279 Linearna algebra
1C09MOS300 Linearna algebra 2