Navigacija

Zoran Rajilić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
051/302-874
Uža naučna/umjetnička oblast fizika kondenzovanog stanja materije
Datum izbora u zvanje 1. decembar 2011.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C07FOS377 Programiranje u fizici II
1C07FOS373 Elektromagnetizam
1C07FOS350 Istorija fizike
1C07FOS374 Optika
1C07FOS391 Mehanika
1C07FOS376 Programiranje u fizici I
1C07FOS361 Termodinamika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Šta je u fizici lijepo

  Časopis Nastava fizike
  Godina 2016
  Autori Zoran Rajilić
  Volumen 2
  Strana od 175
  Strana do 178

  USING PERMUTATION ENTROPY FOR AFM DATA ANALYSIS

  DOI 10.7251/COMEN1401111M
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2015
  Autori Dragana Malivuk Gak, Sreten Lekić i Zoran Rajilić
  Volumen V
  Broj 1
  Strana od 111
  Strana do 116
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/5_1/on-lineV-1.pdf

  Detecting Chaos Using the Strength of Extreme L Rule

  Časopis CMSIM
  Godina 2015
  Autori Zoran Rajilić
  Volumen 3
  Broj 3
  Strana od 215
  Strana do 223
  Veb adresa www.cmsim.eu

  IMAGING A NANOSTRUCTURE BY THE LYAPUNOV EXPONENT COMPUTATION

  DOI 10.7251/COMEN1301058NJ
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2013
  Autori Dragana Malivuk Gak i Zoran Rajilić
  Volumen IV
  Broj 1
  Strana od 58
  Strana do 61
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/4_1/on-line_IV-1_pdf.pdf

  INTERACTION OF THE WAVE PACKET AND GRAPHENE SHEET AND CRITICAL TEMPERATURE OF HYDROGEN STORAGE

  DOI 10.7251/COM1201111M
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2012
  Autori Dragana Malivuk Gak, Zoran Rajilić i Sreten Lekić
  Volumen III
  Broj 1
  Strana od 111
  Strana do 115
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=141

  REGULARITY-CHAOS TRANSITION TEMPERATURE AND GUISBIERS-BUCHAILLOT EQUATION

  DOI 10.5767/anurs.cmat.100101.en.094M
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2010
  Autori Dragana Malivuk Gak, Zoran Rajilić i Sreten Lekić
  Volumen I
  Broj 1
  Strana od 94
  Strana do 97
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=81

Radovi sa skupova

  PREDVIĐANJE OSCILATORNOG KRETANJA RAČUNANJEM KOMPLEKSNOSTI

  Naučni skup KONFERENCIJA POVODOM OBILJEŽAVANJA 20 GODINA RADA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI
  Publikacija Zbornik radova (20 godina PMF-a u Banjoj Luci)
  Godina 2016
  Autori Zoran Rajilić
  Strana od 394
  Strana do 400

  Permutation, Linear Combination and Complexity of Short Time Series

  Naučni skup CHAOS
  Publikacija 8th CHAOS Conference Proceedings
  Godina 2015
  Autori Zoran Rajilić
  Strana od 675
  Strana do 686
  Veb adresa www.cmsim.org

  Korelacija širina intervala kooridinate i impulsa povezanih Čirikov-Tejlorovim preslikavanjem

  Naučni skup XII Kongres fizičara Srbije
  Publikacija Zbornik radova sa XII Kongresa fizičara Srbije, Društvo fizičara Srbije
  Godina 2013
  Autori Zoran Rajilić i Aleksandar Janković
  Strana od 420
  Strana do 423

  Angular Momentum Method for Analysis of Irregular Time Series

  Naučni skup 4th CHAOS International Conference
  Publikacija Proceedings of 4th CHAOS Conference
  Godina 2011
  Autori Zoran Rajilić
  Strana od 485
  Strana do 492
  Veb adresa www.cmsim.org/chaos2011proceedings.html

  Dobijanje i skladistenje vodonika pomocu nanotuba

  Naučni skup DEMI
  Godina 2005
  Autori Olja Đorđić, Sreten Lekić i Zoran Rajilić

  Turbulent Flow Through a Nanotube

  Naučni skup Teorijska i eksperimentalna istrazivanja nanomaterijala
  Godina 2005
  Autori Zoran Rajilić, Olja Đorđić i Sreten Lekić

  Nelinearna, termička i kvantnomehanička nepredvidivost kretanja molekula u blizini nanostrukture

  Naučni skup Teorijska i eksperimentalna istraživanja nanomaterijala
  Publikacija Zbornik radova, Teorijska i eksperimentalna istraživanja nanomaterijala, Herceg Novi, SCG, ISBN 99938-631-7-3
  Godina 2004
  Autori Snježana Dupljanin, Zoran Rajilić, Olja Đorđić i Sreten Lekić
  Strana od 241
  Strana do 247

Knjige

  Računarski eksperimenti u fizici

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-46-2
  Godina 2016
  Autori Zoran Rajilić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 296

  Maple - Priručnik za studente fizike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 99938-633-1-9
  Godina 2002
  Autori Zoran Rajilić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 186