Navigacija

mr Maja Šibarević
viši asistent

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zoologija
Datum izbora u zvanje 26. novembar 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C13BOS1073 Parazitologija
1C13EOS647 Ekologija čovjeka
1C07EOS738 Ekologija i raznovrsnost beskičmenjaka II
1C13BNS138 Antropologija
1C13BOS1068 Ekologija čovjeka
1C09EOS647 Ekologija čovjeka
1C13EOS619 Ekologija i raznovrsnost beskičmenjaka
1C07EOS737 Ekologija i raznovrsnost beskičmenjaka I

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Pregled stanja autohtonih animalnih genetičkih resursa Bosne i Hercegovine

  Naučni skup III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2015
  Autori Maja Petković i Dragojla Golub
  Strana od 175
  Strana do 176

  Komparativna analiza antropometrijskih parametara školske omladine uzrasta 7-19 godina između dva milenijuma

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Stojko Vidović, Zoran Vasić, Maja Šibarević, Irina Milovac i Ilija Baroš
  Strana od 94
  Strana do 94

  Učestalost hromozomskih aberacija utvrđenih ranom amniocentezom u KC Banja Luka

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Irina Milovac, Stojko Vidović i Maja Šibarević
  Strana od 43
  Strana do 43

  Učestalost trizomije 21 registrovane kod novorođenčadi u KC Banja Luka

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Stojko Vidović, Maja Šibarević i Irina Milovac
  Strana od 35
  Strana do 35

  Air quality in the city of Banja Luka during year 2009

  Naučni skup The first International Congress of Ecologists-Ecological Spectrum 2012
  Publikacija Conference proceedings
  Godina 2012
  Autori Dragojla Golub, Maja Petković, Siniša Cukut i Svjetlana Cvijić
  Strana od 1329
  Strana do 1340

  Longitudinalni raspored zoobentosa u gornjem dijelu rijeke Kozica na Manjači.

  Naučni skup Ekološki spektar 2012.
  Godina 2012
  Autori Nevenka Pavlović, Snježana Ivetić, Dejan Dmitrović i Maja Petković

  Uticaj oscilacija vodostaja na stanje zoobentosa Vrbasa i Vrbanje.

  Naučni skup Ekološki spektar 2012.
  Godina 2012
  Autori Nevenka Pavlović, Marija Erceg, Dejan Dmitrović i Maja Petković