Navigacija

Svjetlana Milošević
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet, kancelarija 45

Uža naučna/umjetnička oblast Regionalna geografija
Datum izbora u zvanje 2. mart 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C13GOS40 Privredna geografija 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Geografske regije Australije

  Časopis GLOBUS
  Godina 2011
  Autori Drago Todić i Svetlana Milošević
  Broj 36
  Strana od 69
  Strana do 89

  Turističke znamenitosti Sofije

  Časopis SRPSKE ZEMLJE I SVIJET
  Godina 2008
  Autori Svetlana Milošević
  Broj 27
  Strana od 48
  Strana do 52

Radovi sa skupova

  Istorijsko-geografski i prostorno-urbani razvoj Novog Grada

  Naučni skup Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive, Zbornik radova, Geografski fakultet Beograd
  Godina 2014
  Autori Drago Todić i Svetlana Milošević
  Strana od 47
  Strana do 55

  Regionalnogeografski procesi u donjem Pounju

  Naučni skup Srpski etno-nacionalni prostor u organizaciji Geografskog društva Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Drago Todić i Svetlana Milošević
  Strana od 357
  Strana do 363

  Demografski resursi Banjalučke regije

  Naučni skup Zbornik radova sa trećeg kongresa srpskih geografa
  Godina 2011
  Autori Drago Todić i Svetlana Milošević
  Strana od 401
  Strana do 411

Ostali radovi

  Zaštita i unapređenje životne sredine opštine Laktaši

  Godina 2016
  Autori Svetlana Milošević