Navigacija

prof. dr Ilija Lalović
vanredni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera)
Datum izbora u zvanje 4. maj 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C16HOS1099 Osnovi informatike
1C09MNS912 Uvod u računarske mreže
1C07HOS507 Osnove informatike
1C09MIN545 Uvod u računarske mreže

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kombinatorne igre sa završnicom tipa (poraz, pobjeda) na konačnim or-grafovima

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2015
  Autori Slavko Brdar, Marko Đukanović i Ilija Lalović
  Volumen XXI (3)(2015)
  Strana od 179
  Strana do 203
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_21_3_2015/mat_kol_2_2015_179_203.pdf