Navigacija

doc. dr Milijana Buha
docent

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 14

051/339-012
lokal 112
Uža naučna/umjetnička oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo
Datum izbora u zvanje 29. mart 2017.

Predmeti

Pravni fakultet

MS14MLJK Maloljetničko krivično pravo
OS13MKP Međunarodno krivično pravo
OS07KPP Krivično procesno pravo
OS07KMP Krivično pravo
OS07MKP Međunarodno krivično pravo
MS14KPP Međunarodna krivično-pravna pomoć

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK16PRP Prekršajno pravo
OBK09PRP Prekršajno pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  NAČELO SLOBODNE OCJENE DOKAZA U KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2017
  Autori Milijana Buha
  Strana od 159
  Strana do 179

  NAčelo slobodne ocjene dokaza u krivičnom postupku Republike Srpske

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2017
  Autori Milijana Buha
  Strana od 159
  Strana do 179

  PRINCIP EKSTRADIBILNOSTI U EKSTRADICIONOM POSTUPKU

  Časopis Zbornik radova Vladavina prava i pravne države u regionu, Međunarodni naučni skup
  Godina 2014
  Autori Milijana Lepir
  Strana od 750
  Strana do 770

  Suzbijanje kriminaliteta jačanjem krivično-pravne saradnje

  Časopis Mrđunarodna stručna naučna konferencija "Izgradnja modernog pravnog sistema"
  Godina 2014
  Autori Milijana Lepir
  Strana od 1033
  Strana do 1044

  Procesne smetnje u ekstradicionom postupku

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2014
  Autori Milijana Lepir
  Broj 40
  Strana od 323
  Strana do 340

  Evropski nalog za hapšenje novi institut u oblasti međunarodne krivičnopravne pomoći u prostoru Evropske unije

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2013
  Autori Milijana Lepir
  Broj 37
  Strana od 731
  Strana do 746

  Ekstradicioni pritvor kao procesna mjera u borbi protiv organizovanog kriminal

  Časopis Naučni skup sa međunarodnim učešćem Suprostavljanje organizovanom kriminalu, pravni okviri, međunarodni standardi
  Godina 2013
  Autori Milijana Lepir
  Strana od 535
  Strana do 550

  Državljanstvo i azil prepreke za izručenje traženog lica

  Časopis Pravni život
  Godina 2012
  Autori Milijana Lepir
  Broj 3-4
  Strana od 51
  Strana do 60

  AŠTITA LJUDSKIH PRAVA U POSTUPKU PREDAJE MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM TRIBUNALU ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU – na primeru Srbije i Republike Srpske

  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
  Godina 2012
  Autori Milijana Lepir
  Broj LXII
  Strana od 523
  Strana do 536
  Veb adresa http://www.prafak.ni.ac.rs/files/centar_pub/Zbornik_LXII_2012_m.pdf

  Značaj uviđaja kao kriminalističke radnje u krivičnom procesnom pravu

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2010
  Autori Milijana Lepir
  Broj 32
  Strana od 397
  Strana do 408

  Nadležnost Međunarodnog krivičnog krivičnog suda

  Časopis Pravni život
  Godina 2009
  Autori Milijana Lepir
  Broj 13
  Strana od 1135
  Strana do 1155

Radovi sa skupova

  Mehanizmi zaštite Haških svedoka i uspostavljanje tranzicione pravde

  Naučni skup Međunarodno humanitarno pravo Kosovska Mitrovica
  Publikacija Međunarodno humanitarno pravo
  Godina 2013
  Autori Darko Dimovski, Ivan Ilić i Milijana Lepir
  Strana od 222
  Strana do 237

  Ekstradicioni pritvor kao procesna mjera u borbi protiv organizovanog kriminala

  Naučni skup SUPROTSTAVLJANJE ORGANIZOVANOM KRIMINALU
  Publikacija SUPROTSTAVLJANJE ORGANIZOVANOM KRIMINALU - PRAVNI OKVIR, MEĐUNARODNI STANDARDI I PROCEDURE
  Godina 2013
  Autori Milijana Lepir
  Strana od 535
  Strana do 550

  Je li pravo vrijeme za primjenu okvirne odluke o Evropskom nalogu za hapšenje i predaju

  Naučni skup PRAVNE NORME U VREMENU I PROSTORU
  Publikacija PRAVNE NORME U VREMENU I PROSTORU - Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Milijana Lepir
  Strana od 469
  Strana do 479

  European arest warrant and traditional obstacles for extradition of a sought person

  Naučni skup DANI ARČIBALDA RAJSA
  Publikacija THEMATIC PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SIGNIFICANCE "ARCHIBALD REISS DAYS"
  Godina 2012
  Autori Milijana Lepir, Saša Atanasov i Božidar Otašević
  Strana od 699
  Strana do 708

  Legal nature of genocide

  Naučni skup JASENOVAC THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE SYSTEMS OF CONCENTRATION CAMPS & EXECUTION SITES OF THE CROATIAN STATE FOR THE EXTERMINATION OF SERBS, JEWS & GYPSIES IN WWII
  Publikacija JASENOVAC - The Proceedings
  Godina 2011
  Autori Milijana Lepir
  Strana od 275
  Strana do 287