Navigacija

prof. dr Zdrava Stojanović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 52

051/339-048
lokal 148
Uža naučna/umjetnička oblast Istorija prava i države
Datum izbora u zvanje 30. oktobar 2014.

Predmeti

Pravni fakultet

OS07NDP Nacionalna istorija države i prava
OS07ODP Opšta istorija države i prava

Bibliografija

Radovi u časopisima

  „O pravnom statusu i ovlašćenjima Narodne skupštine u Srbiji 1858-1888“

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2013
  Autori Zdrava Stojanović
  Broj 35
  Strana od 111
  Strana do 132

  „Ustavnopravna rješenja zakonodavne vlasti u Srbiji XIX i s početka XX vijeka“

  Časopis Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu
  Godina 2012
  Autori Zdrava Stojanović
  Broj 1
  Strana od 97
  Strana do 113

  „O krizi i raspadu radikalsko-demokratske koalicije (1921-1922)“

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2011
  Autori Zdrava Stojanović
  Broj 44
  Strana od 37
  Strana do 51

  „Ekonomsko-socijalna uslovljenost fizionomije političkog sistema prve jugoslovenske države“

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2011
  Autori Zdrava Stojanović
  Broj 33
  Strana od 177
  Strana do 188

  „O nacionalnom pitanju po stvaranju jugoslovenske države, 1918. godine“

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2010
  Autori Zdrava Stojanović
  Broj 31/32
  Strana od 247
  Strana do 256

  „Pravne pretpostavke parlamentarne vlade u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca prema Vidovdanskom ustavu“

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2010
  Autori Zdrava Stojanović
  Broj 42/43
  Strana od 83
  Strana do 98

  „Pitanje legitimiteta kraljevske vlasti pri stvaranju i ustavnom konstituisanju jugoslovenske države 1918. godine“

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2008
  Autori Zdrava Stojanović
  Broj 17
  Strana od 67
  Strana do 88

  „Tradicija parlamentarizma u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca“

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2008
  Autori Zdrava Stojanović
  Broj 2
  Strana od 141
  Strana do 147

  „ Položaj kralja u parlamentarnoh monarhiji na primjeru engleske ustavno-konstitucionalne prakse“

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2002
  Autori Zdrava Stojanović
  Broj 26
  Strana od 307
  Strana do 313

  „Istorijsko–pravni temelji parlamentarnog sistema“

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2001
  Autori Zdrava Stojanović
  Broj 1-4
  Strana od 359
  Strana do 375

  „O obliku vladavine pri stvaranju jugoslovenske države 1918. godine“

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1996
  Autori Zdrava Stojanović
  Strana od 165
  Strana do 175

  „Krivično pravo srednjovjekovne Srbije od XII–XIV vijeka“

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1993
  Autori Zdrava Stojanović
  Strana od 193
  Strana do 201

  „Krivično pravo ikonoboraca“

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1991
  Autori Zdrava Stojanović
  Strana od 205
  Strana do 214

  „Sovjeti i narodnooslobodilački odbori–razlike i sličnosti“

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 1989
  Autori Zdrava Stojanović
  Broj XIII
  Strana od 121
  Strana do 128

Radovi sa skupova

  „O srpskoj koncepciji rješavanja jugoslovenskog pitanja u Prvom svjetskom ratu“

  Naučni skup Prvi svjetski rat-uzroci i posljedice
  Godina 2014
  Autori Zdrava Stojanović

  „Krivično pravo Dušanovog zakonika i vizantijsko pravo“

  Naučni skup Dušanov zakonik- 650. godina od njegovog donošenja
  Godina 2000
  Autori Zdrava Stojanović
  Strana od 361
  Strana do 375

  „Lična i politička prava i slobode u pravnom sistemu Republike Srpske“

  Naučni skup Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema Republike Srpske
  Godina 1997
  Autori Zdrava Stojanović
  Strana od 623
  Strana do 637

Knjige

  „Položaj Krune u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1921-1929“

  Izdavač JU Službeni Glasnik Republike Srpske
  ISBN 978-99938-22-42-4
  Godina 2014
  Autori Zdrava Stojanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 224