Navigacija

Ivanka Marković
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 39

051/339-023
lokal 123
Uža naučna/umjetnička oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo
Datum izbora u zvanje 25. januar 2012.

Predmeti

Pravni fakultet

OS07KSP Kriminologija sa penologijom
OS07KMP Krivično pravo

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK16KRP Krivično pravo
OBK16KSP Kriminologija sa penologijom