Navigacija

mr Darija Knežević
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
051/234-100
Uža naučna/umjetnička oblast Sestrinstvo II
Datum izbora u zvanje 23. februar 2017.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Imunski status trudnica u odnosu na najčešće uzročnike kongenitalnih infekcija u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/SEZO116011K
  Časopis Sestrinski žurnal
  Godina 2016
  Autori Darija Knežević i Duška Jović
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 16
  Veb adresa www.sestzu-au.com

  Problemi diplomiranih medicinskih sestara u svakodnevnoj praksi

  DOI 10.7251/SEZ0215005J
  Časopis Sestrinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Duška Jović, Darija Knežević i Nataša Mihailović Egeljić
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 10
  Veb adresa www.sestzu-au.com

  Ebola 2014 – epidemija bez presedana

  DOI 10.7251/SEZ0215011K
  Časopis Sestrinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Darija Knežević i Duška Jović
  Volumen 2
  Broj 2303-6362
  Strana od 11
  Strana do 15
  Veb adresa www.sestzu-au.com

  POZITIVNI I NEGATIVNI ASPEKTI JAVNE SLIKE SESTRINSTVA

  Časopis Inspirium
  Godina 2015
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Nataša Mihailović Egeljić
  Broj 13
  Strana od 11
  Strana do 15
  Veb adresa www.uinars.info

  POZITIVNI I NEGATIVNI ASPEKTI JAVNE SLIKE SESTRINSTVA

  DOI 217043724
  Časopis Inspirium
  Godina 2015
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Nataša Egeljić-Mihailović
  Broj 13
  Strana od 11
  Strana do 15
  Veb adresa www.uinars.info

  Stavovi i mišljenja studenata zdravstvene njege Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci o studijskom programu i sestrinstvu kao profesiji

  DOI 10.7251/SMDSR1501049J
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Duška Jović, Darija Knežević, Milan Skrobić, Amela Matavulj i Jasminka Vučković
  Volumen 46
  Broj 1
  Strana od 49
  Strana do 54
  Veb adresa www.scriptamedica.com

Radovi sa skupova

  ZNANJE I STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA O ANTIBIOTICIMA I PREVENCIJI INFEKCIJA U JEDINICAMA INTEZIVNE NJEGE

  Naučni skup ISKUSTVA SESTRINSKE PROFESIJE PRIJE I POSLIJE ULASKA U EUROPSKU UNIJU
  Godina 2016
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Nataša Mihailović Egeljić

  Znanje i stavovi medicinskih sestara o antibioticima i prevenciji infekcija u jedinicama intenzivne njege

  Naučni skup 4. simpozij medicinskih sestara i tehničara
  Godina 2016
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Nataša Egeljić-Mihailović

Ostali radovi

  Uloga medicinske sestre u prevenciji infekcija izazvanih multirezistentnim bakterijama

  Godina 2016
  Autori Darija Knežević
  Strana od 1
  Strana do 106

  Certificate "Practical training for teaching and examining methodologies in nursing"

  Godina 2015
  Autori Darija Knežević