Navigacija

mr Tatjana Milivojac
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Patološka fiziologija
Datum izbora u zvanje 23. mart 2017.

Predmeti

Medicinski fakultet

ISM07PF Patološka fiziologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Atorvastatin pleiotropic effects on stable angina patients: evidence by analysis of high-density lipoprotein size and subclasses, and plasma mRNA.

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2015
  Autori Bosa Mirjanić-Azarić, Zorana Jelic-Ivanovic, Aleksandra Zeljkovic, Jelena Vekic, Gunther Jurgens, Tatjana Milivojac, Sanja Avram, Jozo Coric, Janja Marc i Darko Cerne
  Volumen 34
  Strana od 314
  Strana do 322

  Impact of vitamin D deficiency on fluctuation of calcium and parathyroid hormone in posmenopausal osteoporosis

  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2015
  Autori Tatjana Milivojac, Nela Rašeta, Vera Aksentić i Milkica Grabež
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 26

  Interrelated cathepsin S-lowering and LDL subclass profile improvements induced by atorvastatin in the plasma of stable angina patients.

  Časopis JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS
  Godina 2014
  Autori Bosa Mirjanić-Azarić, Jelena Vekic, Aleksandra Zeljkovic, Zorana Jelic-Ivanovic, Mirjana Djeric, Tatjana Milivojac, Ursa Pecar Fonovic, Janja Marc, Janko Kos i Darko Cerne
  Volumen 21
  Strana od 868
  Strana do 877

Radovi sa skupova

  Prisustvo metaboličkog sindroma kod pacijenata na sistematskom pregledu u ambulanti medicine rada

  Naučni skup 4.kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Milorad Vujnić, Vesna Paleksić, Nela Rašeta, Tatjana Milivojac, Alma Prtina i Ognjen Perazić
  Strana od 37
  Strana do 38

  Prisustvo metaboličkog sindroma kod pacijenata na sistematskom pregledu u ambulanti medicine rada

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, ybornik sažetaka
  Godina 2015
  Autori Milorad Vujnić, Vesna Paleksić, Nela Rašeta, Tatjana Milivojac, Alma Prtina i Ognjen Perazić
  Strana od 37
  Strana do 38

  Vitamin D kod žena sa postmenopauzalnom osteoporozom

  Naučni skup 10. kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Nela Rašeta, Vera Aksentić, Sandra Grubiša, Tatjana Milivojac i Snježana Pejičić
  Strana od 104
  Strana do 108

  Vitamin D kod žena sa postmenopauzalnom osteoporozom

  Naučni skup Deseti kongres fizijatara Srbije
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Nela Rašeta, Vera Aksentić, Sandra Grubiša, Tatjana Milivojac i Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 102

  Abdominalna gojaznost i hiperglikemija u metaboličkom sindromu

  Naučni skup Međunarodna konferencija Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Milorad Vujnić, Milijan Kalušević, Alma Prtina, Tatjana Milivojac, Nela Rašeta, Vlado Đajić i Budimka Novaković
  Strana od 288
  Strana do 298

  Učestalost metaboličkog sindroma kod zdravstvenih radnika u službi Porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik apstrakta
  Godina 2008
  Autori Milkica Grabež, Alma Prtina, Milijan Kalušević, Budimka Novaković i Tatjana Milivojac
  Strana od 99
  Strana do 100

  Prevalence of the Metabolic Syndrome Among Medical Workers in Banja Luka

  Naučni skup 5th Metabolic Syndrome, type II Diabetes and Atherosclerosis congress
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2008
  Autori Alma Prtina, Milkica Grabež, Milijan Kalušević, Budimka Novaković, Tatjana Milivojac i Milorad Vujnić
  Strana od 92
  Strana do 92

  Uticaj hiperbarične okigenoterapije na dinamiku nivoa glukoze u krvi

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scr Med 2007;1(1)
  Godina 2007
  Autori Alma Prtina, Draško Prtina, S Gajić, Nikola Bajić, Đorđe Čejić, Tatjana Milivojac i Milorad Vujnić

Ostali radovi

  Uticaj manjka vitamina D na promjene nivoa kalcija i paratireoidnog hormona u postmenopauzalnoj osteoporozi

  Godina 2012
  Autori Tatjana Milivojac

  Učestalost metaboličkog sindroma kod zdravstvenih radnika grada Banjaluka

  Godina 2007
  Autori Milijan Kalušević, Budimka Novaković, Milorad Vujnić, Alma Prtina, Tatjana Milivojac i Milkica Grabež